Budynek
Pokój
IV
A2.06
Ochrona Środowiska i Energetyka

BF International

Firma działająca w sektorze odnawialnych źródeł energii, której celem poprzez świadczenie usług odzysku i unieszkodliwiania odpadów jest udział w krajowej oraz międzynarodowej gospodarce odpadami.
BF International
Al. Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia Gdynia
+48 58 333 40 62

biuro@bfinternational.pl
www.bfinternational.pl

BF International to firma działająca w sektorze odnawialnych źródeł energii, której głównym celem poprzez świadczenie usług odzysku i unieszkodliwiania odpadów jest udział w krajowej oraz międzynarodowej gospodarce odpadami. BFI koncentruje swoje działania w obrębie wszystkiego co związane jest z odpadami spełniającymi kryteria wykorzystania ich w procesie produkcji paliw alternatywnych RDF. 

Czynny udział w każdym etapie transakcji począwszy od transportu odpadów poprzez proces logistyki oraz finalnie zagospodarowanie strumienia pozwala na osiągnięcie wymiernych korzyści ekologicznych oraz biznesowych dla każdej ze stron.

BFI to nie tylko odpady, to również produkty z nich powstające takie jak biopaliwa stałe (surowiec: odpady drzewne), czy paliwa alternatywne RDF (surowiec: pozostałe odpadvy po sortowaniu zmieszanych odpadów komunalnych).

Wraz z najwyższym poziomem etyki biznesu firmy idzie propagowanie ekologicznych rozwiązań w zakresie OZE, paliw alternatywnych oraz biopaliw stanowiących alternatywę dla tradycyjnych paliw kopalnianych.