Budynek
Pokój
I
117
Inżynieria, automatyka, robotyka

Pracownia Projektowa Korzonek Konstrukcje

Firma zajmuje się wykonywaniem dokumentacji projektowych, architektonicznych, konstrukcyjnych, hydrotechnicznych. Ponadto, prowadzi badania nad odbojnicami elektromagnetycznymi „KorMagFen”.
Pracownia Projektowa Korzonek Konstrukcje
Al. Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia
696 104 868

korzonek-konstrukcje@wp.pl
Firma działa w branży budowlanej - konstrukcyjno-architektonicznej. Pracownia Projektowa Korzonek Konstrukcje wykonuje dokumentacje projektowe (m.in hale stalowe, żelbetowe, domy jednorodzinne, nabrzeża, pomosty, pirsy, obiekty kubaturowe, hydrotechnika i inne), zarówno dla prywatnych zleceniodawców, jak również dla sektora zamówień publicznych. Firma zajmuje się głównie projektami architektonicznymi, budowlanymi, wykonawczymi, warsztatowymi, kosztorysami, opiniami  stanu technicznego, ekspertyzami, wykonywaniem przeglądów stanu technicznego obiektów, pozyskiwaniem pozwoleń na budowę, pozwoleń wodnoprawnych, decyzji środowiskowych i innych, niezbędnych na etapie realizacji dokumentacji projektowej. Po zwycięstwie w Gdyńskim Biznesplanie 2016, planowane jest działanie mające na celu opracowanie i przebadanie urządzeń do zastosowań w hydrotechnicze, a mianowicie odbojnic elektromagnetycznych "KorMagFen".
0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z