Inżynieria, automatyka, robotyka

Elbudmed Marine

Usługi projektowo-inżynierskie oraz consultingowe z zakresu elektrotechniki i automatyki dla przemysłu morskiego na rynku międzynarodowym z wykorzystaniem narzędzi CAD 2D, 3D oraz metodologii PMI.
Elbudmed Marine
Al. Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia Gdynia
+48 603 690 129
+48 504 171 524
office@elbudmed.pl
www.elbudmed-marine.pl
Elbudmed Marine prowadzi działalność z zakresu dostarczania usług projektowo-inżynierskich oraz consultingowych z zakresu systemów elektrotechniki i automatyki dla przemysłu morskiego na rynku międzynarodowym. Zakres projektowy obejmuje wykonanie części koncepcyjnej, technicznej oraz roboczej projektu, z uwzględnieniem nadzoru konstruktorskiego na produkcji, w oparciu o przepisy klasyfikacyjne, dokumentację techniczną oraz określone standardy produkcji.

Cechą wyróżniającą jest wykorzystanie narzędzi 3D przy zdalnej koordynacji projektu pomiędzy poszczególnymi działami projektowymi oraz wykorzystanie metodologii zarządzania projektami PMI.

Wymienione usługi obejmują:
systemy podstawowe i awaryjne wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej, sterowania i pomiaru systemów mechanicznych, zasilania i sterowania napędami, cargo, bezpieczeństwa, nawigacyjne i radiowe, autmatyki, obliczenia zwarciowe, bilans mocy, rozmieszczenia urządzeń i torów oraz wstępne layouty.
0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z