Budynek
Pokój
IV
D5.19
IV
D5.20
Inżynieria, automatyka, robotyka

NM Design Office Sp z o.o.

Jesteśmy grupą inżynierów i fachowców posiadających bogate doświadczenie, zdobyte w wyniku wieloletniego praktykowania zawodu.
NM Design Office Sp z o.o.
Al. Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia
+48 58 620 93 34

office@nmdo.pl
www.nmdo.pl

Biuro projektowe
Nyborg Mawent Design Office Sp. z o.o. powstało na początku 2010 r. Biuro projektowe jest członkiem grupy kapitałowej „Nyborg” a jego właścicielami są norweska firma „Nyborg” A/S oraz fabryka wentylatorów „Nyborg - Mawent” S.A.

Spółkę utworzono na bazie pracowników ówczesnego działu projektowego wspomnianej, malborskiej fabryki wentylatorów, oraz na bazie projektantów systemów wentylacji wywodzących się z przemysłu stoczniowego.

Jesteśmy grupą inżynierów i fachowców posiadających bogate doświadczenie, zdobyte w wyniku wieloletniego praktykowania zawodu. Nasze umiejętności zdobywaliśmy w największych polskich i zagranicznych biurach projektowych, stoczniach oraz u międzynarodowych producentów urządzeń wentylacyjnych.

Spośród innych biur projektowych wyróżniają nas następujące cechy:
jesteśmy wysoko-wyspecjalizowanym biurem z bogatym doświadczeniem i kadrą inżynierską zorientowaną na wyrób.
posiadamy zaplecze produkcyjne w postaci fabryk „Mawent” i „Nyborg”, gdzie możliwa jest realizacja naszych projektów.
oferujemy szeroką gamę możliwości projektowych od urządzeń lądowych po rynek morski i offshore,
dysponujemy bogatą bazą danych (tzw. „know how”),
posiadamy odpowiednie oprogramowanie inżynierskie,
mamy możliwość wykonania testów przepływowych urządzeń w fabryce „Mawent” a następnie opracowania wyników tych badań,
oferujemy możliwość realizacji kompletnych instalacji wentylacyjnych - tzw. „od projektu po wykonanie” dzięki wsparciu grupy kapitałowej „Nyborg”.

Zapewniamy wszechstronną realizację powierzonych nam zadań, w tym przygotowanie dokumentacji z uwzględnieniem samego projektu oraz specyfikacji materiałowych, analiz energetycznych, uzgodnień międzybranżowych i katalogów kształtek. Oferujemy następujące rodzaje usług:
projektowanie,
prace konstruktorskie,
wykonywanie obliczeń,
doradztwo,
opracowania modernizacji, remontów i przebudów,
rozwiązania „na miarę” oczekiwań.

Jesteśmy w stanie zadbać o kompletację i dostawę urządzeń wentylacyjnych – przede wszystkim wentylatorów oraz całej gamy urządzeń towarzyszących. W przypadku nietypowych oczekiwań możemy również w zaprojektować dedykowane urządzenia na potrzeby konkretnego projektu.

Nasze możliwości w tym zakresie są praktycznie nieograniczone:
rysunki 2D w formacie CAD,
rysunki 3D przy wykorzystaniu Solid Edge,
obliczenia termodynamiczne instalacji powietrznych (opory przepływu instalacji, bilanse cieplno wilgotnościowe pomieszczeń),
kompleksowy dobór urządzeń i podzespołów do instalacji.

Zapewniamy realizację projektu od koncepcji po etap wdrożeniowy. Wielokrotnie, z sukcesami dostarczaliśmy kompleksowe rozwiązania wentylacyjne, czyli: projekt, dostawę, nadzór autorski, uruchomienie i konfigurację systemu. Każdy przypadek traktujemy indywidualnie. Nasze wieloletnie i bogate doświadczenie gwarantuje powodzenie każdej inwestycji.

Projektowanie urządzeń
„NM Design Office” w bieżącej działalności zajmuje się kompleksowym projektowaniem wentylacji i dziedzin pochodnych.

Koncentrujemy się na dwóch aspektach projektowania. Po pierwsze są to urządzenia wentylacyjne, po drugie zaś kompletne instalacje wentylacyjne. Przy opracowywaniu dokumentacji urządzeń wyspecjalizowaliśmy się w następujących tematach:
wentylatory przemysłowe – osiowe i promieniowe,
wentylatory w wykonaniu ciepło- i chemoodpornym,
wentylatory w wykonaniu przeciwwybuchowym,
wentylatory w wykonaniu OEM (będące składowymi innych zespołów – np. central klimatyzacyjnych),wentylatory w wykonaniu morskim,
osprzęt wentylacyjny (klapy odcinające, aparaty regulacyjne, tłumiki, żaluzje, odkraplacze, głowice, itp.),
badania i rozwój.

Projektowanie systemów
Oprócz dokumentacji urządzeń, zajmujemy się również projektowaniem kompletnych instalacji oraz doradztwem w tym zakresie.
Przede wszystkim specjalizujemy się w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Instalacje te głównie dedykowane są dla przemysłu stoczniowego jak również na potrzeby budownictwa lądowego. W szczególności zaś opracowujemy:
instalacje wentylacji,
instalacje klimatyzacji (kompletna obróbka powietrza, cieplno-wilgotnościowa),
instalacje osuszania i nawilżania powietrza,
określenie zapotrzebowania na media dla pozostałych branż (ciepło, chłód, para wodna, woda grzewcza, moce elektryczne, itp.),
projekty instalacji dla branży morskiej jak i lądowej, w tym modelowanie rozmaitych instalacji okrętowych (maszynowe, ogólnookrętowe, HVAC) – przy uwzględnieniu szczególnych norm przepisów i wymagań towarzystw klasyfikacyjnych,
nadzór autorski nad realizacją inwestycji,
doradztwo techniczne oraz usługi konsultingowe (obliczenia cieplno-wilgotnościowe, analizy energetyczno-ekonomiczne, obliczenia wytrzymałościowe).

0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z