Budynek
Pokój
I
203
Inne

Fundacja Vizja Rozwoju

Fundacja Vizja Rozwoju została ustanowiona w celu wspierania i promocji działalności innowacyjnej w polskiej gospodarce.
Fundacja Vizja Rozwoju
aleja Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia
515 325 818

biuro@wizjarozwoju.pl
www.wizjarozwoju.pl

Realizowane zadania przez Fundację Vizja Rozwoju dotyczą wspierania rozwoju zawodowego, inicjowania ścieżki rozwoju pracowników, podejmowania działań gospodarczych, rozwijania przedsiębiorczości, doboru kompetentnych pracowników do poszczególnych wyzwań, aktywizacji lokalnego biznesu, działalności edukacyjnej i badawczej oraz analizowania strategii rozwoju przedsiębiorstw.

Fundacja podejmuje również działania o profilu szkoleniowym mającym na celu rozwój bogatego spectrum inicjatyw społecznych. W tym obszarze znajdują się między innymi:

·kwestie dotyczące szkoleń dla kadr w zakresie lean management,
·badanie funkcjonowania logistyki w organizacji,
·analiza TPM i wskaźnika OEE,
·analiza i wdrożenia 5S,
·analiza zarządzania łańcuchami dostaw,
·propagowanie społecznej odpowiedzialności biznesu CSR.

Fundacja stawia sobie również za cel inicjatywy dotyczące przeciwdziałania i zwalczania nałogów szczególnie wśród dzieci i młodzieży, wspierania polityki prorodzinnej oraz promocji zdrowego trybu życia. Poza tym, organizacja kładzie duży nacisk na pomoc osobom starszym, ich podmiotowość społeczną w środowisku lokalnym oraz integrację i solidarność międzypokoleniową.

Jednym z realizowanych projektów przez Fundację jest organizacja Forum Wizja Rozwoju. Pierwsza edycja Forum odbędzie się w Pomorskim Parku Naukowo Technologicznym Gdynia oraz w Hali Gdynia Arena 25 i 26 czerwca 2018 roku. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezes Rady Ministrów. Partnerami Forum są: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Forum Wizja Rozwoju jest największym wydarzeniem gospodarczym w północnej Polsce. Tematyka Forum koncentruje się na aktualnych i najważniejszych wyzwaniach stojących przed polską gospodarką. Strategiczne obszary dla rozwoju gospodarczego Polski skoncentrują uczestników największych polskich podmiotów gospodarczych. Prelegenci to eksperci w swoich dziedzinach. Udział w Forum umożliwi wymianę doświadczeń biznesowych oraz poszukiwanie wspólnych projektów gospodarczych, co przyspieszy zaplanowane pozytywne zmiany w różnych sektorach polskiej gospodarki.