Budynek
Pokój
I
1
Inne

riskCE sp. z o.o. sp.k.

riskCE zajmuje się oceną ryzyka, oceną zgodności produktów oraz systemami zarządzania jakością. riskCE pomaga firmom w zakresie weryfikacji, badań i certyfikacji produktów oraz systemów.
riskCE sp. z o.o. sp.k.
al. Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia
+48 605 955 833

piotr.gajos@riskCE.pl
www.riskce.pl

Gdyńskie biuro konsultingowe riskCE zajmuje się oceną zgodności produktów, popularnie nazywaną oznaczeniem CE. riskCE pomaga producentom, importerom, dystrybutorom i konsumentom biznesowym przeprowadzić ocenę lub weryfikację zgodności produktów z przepisami obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej. Biuro riskCE w swojej pracy łączy wiedzę z zakresu przepisów prawnych UE, wymagań technicznych, oceny ryzyka i narzędzi systemów zrządzania jakością.

Obecnie biuro riskCE wspiera swoich klientów wiedzą i doświadczeniem w zakresie następujących dyrektyw:

 • 2006/42/EC - Maszyny (MD),
 • 94/25/EC - Łodzie rekreacyjne (RCD),
 • 2014/35/UE - Niskonapięciowe wyroby elektryczne (LVD),
 • 2014/30/UE - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC),
 • 305/2011 – Wyroby budowlane (CPR),
 • 93/42/EC – Wyroby medyczne (MED),
 • 2009/48/EC – Bezpieczeństwo zabawek (TOYS),
 • 2000/14/EC – Emisja hałasu przez urządzania używane na zewnątrz (NEEE),
 • 2012/19/UE – Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE II),
 • 2011/65/UE – Ograniczenie stosowania substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS II),
 • 2001/95/WE – Ogólne bezpieczeństwo produktów (GPSD).

riskCE oferuje usługi doradztwa technicznego i szkolenia, a jako główne atuty firmy należy wymienić kulturę współpracy, partnerskie relacje z klientem i doświadczenie zdobyte podczas pracy w jednostce certyfikującej.

Gdyńskie biuro konsultingowe riskCE zostało uhonorowane pierwszym miejscem w VIII edycji konkursu Gdyński Biznesplan. Uzyskana pozytywna ocena jury konkursu oraz otrzymane nagrody, bardzo pomogły w założeniu firmy. Ponadto firma riskCE została zaproszona przez Radę Naukową do Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego, gdzie obecnie ma swoją siedzibę.