Budynek
Pokój
IV
C2.10
ICT

Effictory Sp. z o.o.

Effictory jest producentem rozwiązań klasy Industry 4.0, automatyzujących zarządzanie produkcją oraz wymianę informacji i komend w czasie rzeczywistym bezpośrednio ze stanowiskami produkcyjnymi.
Effictory Sp. z o.o.
Aleja Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia


hello@effictory.pl
www.effictory.pl
Effictory jest firmą technologiczną, która stworzyła innowacyjny system wspierający zarządzanie produkcją, który umożliwia zbieranie informacji w czasie rzeczywistym wprost ze stanowisk produkcyjnych i ich transfer na obszar biznesowy zgodnie z trendem Industry 4.0. Pozyskane dane pozwalają na analizę kluczowych wskaźników efektywności oraz uzyskanie prawdziwego obrazu wykorzystania zdolności produkcyjnych.

Planowanie produkcji oraz monitorowanie jej wykonania są jednymi z kluczowych procesów w zakładzie produkcyjnym. Optymalne planowanie pozwala na podnoszenie wydajności i efektywności operacyjnej firmy.

Aplikacja Effictory zarządza przychodzącymi zleceniami, pomaga w ułożeniu optymalnego planu produkcji a także na bieżąco monitoruje jej wykonanie. Dzięki analizie najważniejszych wskaźników wydajnościowych takich jak OEE, produktywność, efektywność oraz jakość, system Effictory pozwala na bieżąco podejmować kluczowe decyzje dotyczące procesów wytwarzania.

Stały monitoring produkcji oraz ciągły podgląd rzeczywistego obrazu wykorzystania zdolności produkcyjnych pomaga w doborze odpowiedniej kolejności realizacji zleceń produkcyjnych.  Effictory jest odpowiedzią IT na problemy występujące na hali produkcyjnej. W dzisiejszych czasach każdy problem w biznesie można rozwiązać za pomocą technologii informatycznych, takich jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe i analiza wielkich danych. To one są dziś motorem budowania przewagi konkurencyjnej.

Effictory działa w następujących obszarach:

- Wspiera zarządzanie przebiegiem procesu produkcyjnego

- Kieruje zadania wprost na poszczególne stanowiska pracy - w sposób ciągły sprawuje kontrolę nad terminowością i jakością pracy

- Reaguje w czasie rzeczywistym na każde odstępstwo w czasach realizacji poszczególnych operacji technologicznych

- Zbiera informacje zwrotne o przebiegu procesu produkcyjnego

- Precyzyjnie oblicza terminy realizacji poszczególnych zleceń