Budynek
Pokój
IV
D4.21
ICT

Sphere Research Labs Sp z o.o.

Sphere Research Labs jest firmą badawczo-rozwojową specjalizującą się w opracowywaniu zautomatyzowanych systemów zdalnego nauczania.
Sphere Research Labs Sp z o.o.
Al. Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia
+48 58 735 11 59

contact@sphere-research.com
www.sphere-research.com

Sphere Research Labs jest firmą badawczo-rozwojową założoną przez pracowników naukowych trójmiejskich uczelni technicznych specjalizującą się w opracowywaniu zautomatyzowanych systemów zdalnego nauczania. Obecnie wdrażany system SPOJ (Sphere Online Judge) jest jednym z największych systemów typu "online judge" na świecie.

W oparciu o stworzoną platformę oferujemy dedykowane kursy w technologii zdalnego nauczania (e-learning) dla szkół i uczelni. Udostępniamy możliwość automatycznej oceny nadsyłanych rozwiązań, w tym programów komputerowych, wraz z intuicyjnym i prostym w obsłudze systemem zarządzania.

Wykorzystując nasze doświadczenie i opracowane technologie oferujemy również firmom z branży IT:

wsparcie procesu rekrutacji, w tym wyszukiwanie i ocenę kwalifikacji kandydatów na wskazane stanowiska,
przeprowadzanie konkursów informatycznych budujących wizerunek firmy i umożliwiających rekrutację kandydatów,
modelowanie i opracowywanie efektywnych rozwiązań dla dedykowanych problemów optymalizacyjnych z dziedziny szeregowania zadań, alokacji zasobów, logistyki przemysłowej, planowania przestrzennego, przetwarzania danych, etc.