Budynek
Pokój
IV
C0.08
ICT

WiRan Sp. z o.o.

Projektowanie, prototypowanie, produkcja oraz testowanie elektroniki.
WiRan Sp. z o.o.
Al. Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia
+ 48 58 663 10 10

info@wiran.pl
www.wiran.pl

WiRan to doświadczone biuro projektowe i laboratorium pomiarowe, które razem z klientem buduje optymalną specyfikację, a następnie dostarcza optymalne komponenty standardowe lub prototyp urządzenia wg wymogów klienta.

Jesteśmy dostawcą komponentów mikrofalowych. Dzięki zapleczu laboratoryjnemu zapewniamy kontrolę i archiwizację 100% parametrów wszystkich importowanych produktów oraz dedykowanych systemów Radio Frequency.

Laboratorium pomiarowe firmy WiRan pozwala na przeprowadzenie dokładnych i kompleksowych pomiarów z zakresu elektroniki wysokich oraz niskich częstotliwości. Nowoczesny sprzęt pomiarowy wysokiej klasy daje możliwość obserwacji i archiwizacji przebiegów badanych sygnałów, a zaawansowana infrastruktura w postaci klatki Faraday'a oraz komory klimatycznej umożliwia wytworzenie specyficznego środowiska pomiarowego. Wieloletnie doświadczenie kadry WiRan gwarantuje rzetelność i wiarygodność przeprowadzanych pomiarów.

Marki i specjalizacje
Po stworzeniu szerokiego zakresu dedykowanych systemów dla rynku militarnego i cywilnego, rozpoczęliśmy projektowanie własnej linii modułów RF/IoT: tłumiki i zwrotnice RF, wzmacniacze oraz niskomocowe sensory oparte o siec IoT LoRa. Pracujemy w technologii microstrip, stripline, coaxial.

WiRan jest:
• przedstawicielem Exova Metech – kompleksowego dostawcy w dziedzinie metrologii i kalibracji
• wsparciem technicznym i dystrybutorem zaawansowanego oprogramowania do symulacji pełnofalowych FEKO

Produkty i usługi
A. Dobrane komponenty mikrofalowe w optymalnym stosunku jakości do ceny.
Urządzenia w.cz. dla wszystkich systemów telekomunikacyjnych:
• pasywne: tłumiki, obciążenia, dzieliniki, kable mikrofalowe, filtry, anteny, splittery i combinery sygnału, sieci zasilające,
• aktywne: konfigurowalne systemy przełączająco tłumiące, tłumiki i przełączniki RF sterowane z LAN/USB, wzmacniacze niskoszumne, szerokopasmowe i mocy, mixery, oscylatory.

B. WiRan eLAB - laboratorium pozwalające na testy wysokoczęstotliwościowe do 43 GHz (stacjonarnie) lub 26 GHz (mobilne). Nasi inżynierowie posłużą swoim doświedczeniem pomagając rozwiązać problem EMC i upewnić się, że badane urządzenie jest zgodne z normami kompatybilności elektromagnetycznej. Dzięki komorze klimatycznej o pojemności 600 litrów (od -40 do +190 °C; od 10 do 98 % RH) mamy możliwość wykonania testów środowiskowych a klatka Faradaya (3x3x4,5 m) pozwala przeprowadzić badania EM w środowisku czystym radiowo.

C. Usługi projektowe i pomiarowe:
• dedykowane urządzenia bezprzewodowe, układy pomiarowe oraz stanowiska testowe
• symulacje pełnofalowe 3D w CST STUDIO SUITE/FEKO (anteny, filtry, złącza, inne)
• konsultacje, testy, pomiary i badania EMC
• szeroko pojęte testowanie komponentów mikrofalowych
• pomiary pasywnej intermodulacji w pasmach GSM 900, GSM 1800 oraz UMTS
• pomiary charakterystyk przejściowych i odbiciowych wszelkich komponentów w systemach bezprzewodowej komunikacji mobilnej,
• reflektometria czasowa (szczególnie przydatna przy lokalizowaniu uszkodzeń linii długich),
• pomiary charakterystyk antenowych do 18GHz,
• pomiary elementów nieliniowych,
• pomiary jakości modulacji sygnałów,
• testy mocy – testowanie parametrów układu podczas transmisji sygnałów wysokiej mocy,
• testy solne – przyspieszenie starzenia układu w czasie,
• testy temperaturowe oraz klimatyczne wraz z szokami termicznymi,
• testy wysokonapięciowe,

Certyfikaty
• Doświadczenie zdobyte przez wiele lat projektowania elementów torów antenowych pozwoliło rozpocząć współpracę z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA). Nasze biuro projektowe pracuje obecnie nad komponentem biorącym udział w komunikacji satelity niskoorbitowego CubeSat z Ziemią. • Jesteśmy współzałożycielami Pomorskiego Klastra ICT/ETI, który zyskał miano Klastra Kluczowego: www.pomorski-klaster-ict.pl

 

www.elab.wiran.pl
elab@wiran.pl