ICT

To co najważniejsze Fundacja

Fundacja prowadzi projekty edukacyjne, które głównie koncentrują się na procesie praktycznej edukacji informatycznej z zakresu nowoczesnych narzędzi programowania.
To co najważniejsze Fundacja
Al. Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia
+48 58 732 84 84
+48 58 732 85 85
biuro@tcn.org.pl
www.tcn.org.pl

Stawiamy pytanie: Co jest najważniejsze ?

Razem próbujemy na nie odpowiedzieć poprzez poznanie naszych misji, spełnianych ról i wartości jakie wyznajemy.

Poszukujemy odpowiedzi na pytanie, na które nie odpowiada nauka, próbuje odpowiedzieć filozofia a odpowiada religia.

Sięgając głębiej chcielibyśmy wiedzieć co jest najważniejsze „ w ogóle” - najważniejsze wśród wartości uniwersalnych. Chcielibyśmy tym wartościom służyć.

„To co najważniejsze” Fundacja zarejestrowana została w czerwcu 2011 roku z siedzibą w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96/98, z zamiarem popularyzacji innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych.

Fundacja prowadzi projekty edukacyjne, które głównie koncentrują się na procesie praktycznej edukacji informatycznej z zakresu nowoczesnych narzędzi programowania. Fundacja została powołana na rzecz wspierania rozwoju informatycznego, propagowania transferu nowoczesnych technologii do firm, produkujących oprogramowanie.

Fundacja w ramach realizacji swoich celów może współdziałać z innymi podmiotami, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi fundacji. Współdziałanie może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego, finansowego wsparcia przedsięwzięć albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

My, którzy tworzymy Fundację próbujemy przekładać wiedzę teoretyczną wraz z długoletnim doświadczeniem zawodowym na wzmacnianie umiejętności innych. A to wszystko przy zachowaniu optymizmu i entuzjazmu stanowiącego nieodłączny warunek naszych działań.