Budynek
Pokój
IV
A2.08
IV
A2.09
ICT

DHI Polska Sp. z o.o.

DHI Polska jest oddziałem Grupy wiodącej organizacji w dziedzinie badań, rozwoju, specjalistycznego doradztwa oraz zastosowania rozwiązań technologii informatycznych na potrzeby systemów wodnych.
DHI Polska Sp. z o.o.
Al. Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia
+48 882 062 056

dhipolska@dhigroup.com
www.dhigroup.com

DHI Polska jest polskim oddziałem Grupy DHI z siedzibą w Danii - wiodącej organizacji w dziedzinie badań, rozwoju, specjalistycznego doradztwa oraz zastosowania rozwiązań technologii informatycznych na potrzeby systemów wodnych. DHI jest m.in. oficjalnym Ośrodkiem Współpracującym z WHO, UNEP oraz Centrum Doradczym w ramach GWP. DHI Polska działa na rynku polskim od 2006 r. w dziedzinie infrastruktury morskiej i energii, gospodarki wodnej, ochrony przeciwpowodziowej i zarządzania kryzysowego. Współpracujemy z jednostkami administracji centralnej oraz lokalnej, przedsiębiorstwami oraz zakładami przemysłowymi. Nasza oferta obejmuje m.in.:

Infrastruktura morska i energia
• Badania środowiska pod inwestycje offshore
• Prognozowanie zmian linii brzegowej
• Modelowanie wpływu planowanych działań na środowisko
• Planowanie zarządzania linią brzegową

Ochrona Przeciwpowodziowa
• Modelowanie matematyczne przebiegu powodzi.
• Opracowanie map zagrożenia powodziowego.
• Badania scenariuszy powodziowych
• Koncepcje rozwiązań w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Gospodarka Wodna
• Modelowanie hydrodynamiczne wód powierzchniowych i podziemnych.
• Modelowanie ekosystemów wodnych
• Planowanie zarządzania środowiskiem
• Doradztwo specjalistyczne

Gospodarka wodno-ściekowa
• Optymalizacja efektywności energetycznej systemów wodno-ściekowych
• Zmniejszanie strat wody w sieciach wodociągowych.
• Opracowanie koncepcji modernizacji oczyszczalni ścieków i kanalizacyjnych.
• Optymalizacja procesu technologicznego w oczyszczalniach ścieków.

MIKE by DHI Software
Produkty informatyczne wysokiej jakości sprawiają, że oprogramowanie z rodziny MIKE by DHI używane jest przez specjalistów na całym świecie do rozwiązywania złożonych problemów związanych z inżynierią wodną.