Design

FRA_ME

Wspomagamy projekt architektoniczny w jego wczesnej fazie, tworząc dla niego koncepcyjną ramę wynikającą ze specyfiki konkretnej lokalizacji i jej kulturowego oraz społecznego kontekstu.
FRA_ME
ul. Orłowska 2/7 Gdynia
81-522 Gdynia
+48 507 594 534


www.fra-me.pl

Wspomagamy projekt architektoniczny w jego wczesnej fazie, tworząc dla niego koncepcyjną ramę wynikającą ze specyfiki konkretnej lokalizacji i jej kulturowego oraz społecznego kontekstu.

FRA_ME jest usługą skierowaną do architektów, urbanistów i deweloperów, której podstawowym celem jest poprawa jakości życia w przestrzeni miejskiej.

FRA_ME jest ramą projektową tworzoną na etapie inwestycji/koncepcji, powstałą w wyniku badań terenowych przeprowadzonych w konkretnym kontekście przestrzennym, społecznym i kulturowym.

Gruntowne jakościowe i ilościowe badanie pozwala na odkrycie potencjału konkretnej lokalizacji, który znajdzie przełożenie na długofalowe zyski dla miasta na wielu płaszczyznach:

  • kształtuje przyjazne miejsca w rozwijającej się intensywnie i ulegającej zagęszczeniu przestrzeni miejskiej;
  • reprezentuje społeczności lokalne w postaci niewymuszonych konsultacji społecznych;
  • edukuje i buduje przestrzenną tożsamość mieszkańców miast;
  • wspiera demokrację oddolną;
  • promuje dobre praktyki i postawy w środowisku projektantów i deweloperów.