Budynek
Pokój
IV
D0.16
Biotechnologia

Zakład Badawczo - Wdrożeniowy Ośrodka Salmonella "IMMUNOLAB" sp. z o. o.

Zakład realizuje w PPNT zadanie p.t.: Wdrożenie technologii immunologicznych do diagnostyki i profilaktyki chorób zakaźnych.
Zakład Badawczo - Wdrożeniowy Ośrodka Salmonella "IMMUNOLAB" sp. z o. o.
Al. Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia
+48 58 781 44 91
+48 58 699 85 49 +48 58 682 67 33
info@immunolab.com.pl
www.immunolab.com.pl

Zakład Badawczo-Wdrożeniowy Ośrodka Salmonella IMMUNOLAB Sp. z o. o. został utworzony w 1999 roku, w celu opracowywania i wdrażania technologii wytwarzania szczepionek do zwalczania salmoneloz u zwierząt oraz produkcji surowic i innych preparatów diagnostycznych, w oparciu o procesy biotechnologiczne.

Zakład realizuje w PPNT Gdynia zadanie p.t.: Wdrożenie technologii immunologicznych do diagnostyki i profilaktyki chorób zakaźnych.

W Zakładzie opracowuje się następujące technologie:
wytwarzania szczepionki dla kur,
wytwarzania przeciwciał monoklinalnych,
wytwarzania surowic monowalentnych i poliwalentnych,
pozyskiwania przeciwciał w żółtkach jaj kurzych,
wytwarzania przeciwciał do celów badawczych.

Produkty:
Surowice królicze do wytwarzania szczepionki.
Surowice królicze do diagnostyki serologicznej bakterii Salmonella: produkujemy 60 preparatów, które służą do identyfikacji najczęściej występujących serotypów Salmonella w kraju i na świecie. Są one sprzedawane na rynku krajowym i są używane w Krajowym Ośrodku Salmonella.
Surowice diagnostyczne, przeciwciała poliklonalne i monoklonalne przeznaczone do badań naukowych, na zamówienie placówek naukowych.
Zestawy diagnostyczne preparatów immunologicznych.
Antygeny bakteryjne.

Patenty:
Patent Nr 169172 na wynalazek pt. "Sposób otrzymywania preparatu uodporniającego i/lub leczniczego w zakażeniach bakteryjnych oraz zatruciach pokarmowych, zwłaszcza salmonelozami" z dnia 24 lipca 1996 roku.