Pracownia mikrobiologii, laboratorium mikrobiologiczne

Laboratorium świadczy kompleksowe usługi z zakresu badań czystości mikrobiologicznej zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem. Wykonujemy analizy klasycznymi metodami oraz z zastosowaniem nowoczesnej aparatury, co umożliwi Państwu uzyskanie wyników w krótkim czasie. Ofertę najmu laboratorium mikrobiologicznego kierujemy głównie do przedsiębiorców związanych z branżą kosmetyczną, farmaceutyczną oraz ochroną środowiska. Bierzemy regularny udział w badaniach międzylaboratoryjnych, uzyskując bardzo dobre wyniki poświadczające wiarygodność i wysoką jakość usług Laboratorium.

Oferta:
· Badanie czystości mikrobiologicznej produktów kosmetycznych;
· Badanie czystości mikrobiologicznej wody i ścieków;
· Badanie czystości powietrza metodą sedymentacyjną;
· Wyznaczanie MIC-minimalnego stężenia hamującego wzrost bakterii;
· Pomiar densytometryczny w określonym czasie inkubacji ze związkiem;
· Test biologiczny;
· Dyfuzja krążkowa;
· Produkcja biomasy bakteryjnej – biofermentacja.

Kontakt:
Klaudia Pinkasiewicz
+48 58 880 82 24
k.palenica@ppnt.gdynia.pl