Pracownia biologii molekularnej

W oparciu o wiedzę i doświadczenie zespołu Laboratorium z dziedziny biologii molekularnej i biotechnologii, oferujemy Państwu szeroki zakres usług. Wspieramy zarówno firmy startupowe, jak również przedsiębiorstwa prowadzące większe projekty badawczo-rozwojowe. Realizujemy usługi związane m. in. z optymalizacją ekspresji, oczyszczaniem i analizą białek oraz inżynierią genetyczną, w tym sekwencjonowaniem DNA. Badania i dokumentację prowadzimy w ścisłej współpracy z klientem.

Oferta:
· Klonowanie fragmentów DNA do wektorów ekspresyjnych;
· Nadprodukcja białek w systemach ekspresyjnych;
· Opracowanie składu buforu formulacyjnego;
· Oczyszczanie białek rekombinowanych;
· Identyfikacja tożsamości białka (Western Blot, ELISA)
· Analiza proteomiczna (elektroogniskowanie, żele 2D);
· Potwierdzanie masy molekularnej białka (HPLC-SEC i MS);
· Izolacja DNA z różnego rodzaju materiału;
· Amplifikacja wybranych fragmentów DNA (PCR);
· Sekwencjonowanie i rozdział DNA. 

Kontakt:
Pracownia Biologii Molekularnej, Laboratorium Biotechnologiczne
dr Joanna Głowacka
+48 58 880 82 35
j.glowacka@ppnt.gdynia.pl