O Laboratorium

Poznaj możliwości Laboratorium PPNT Gdynia.

Laboratorium powstało w 2005 roku z myślą o wspieraniu sektora Life Science. Przez ostatnie lata zdobyliśmy doświadczenie w realizacji projektów: badawczo-rozwojowych, edukacyjnych, szkoleniowych oraz usługowych. Spełniamy wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009.

Nasza oferta jest skierowania do firm poszukujących w pełni wyposażonej powierzchni laboratoryjnej oraz pomocy przy realizacji projektów badawczych. Naszym klientom oferujemy wsparcie merytoryczne i szereg usług specjalistycznych z zakresu:

· chemii analitycznej,
· mikrobiologii,
· hodowli in vitro,
· biologii molekularnej.

Współpraca z firmami PPNT i naukowcami uczelni wyższych umożliwia różnorodność świadczonych usług. Dbamy o indywidualne podejście do prowadzonych projektów. Badania wykonujemy elastycznie, dopasowując się do potrzeb klienta. 

Usługi:
BIOLOGIA MOLEKULARNA - izolacja, analiza polimorfizmu, sekwencjonowanie DNA, proteomika
MIKROBIOLOGIA - oznaczanie czystości mikrobiologicznej, produkcja biomasy bakteryjnej
ANALIZY CHEMICZNE - analizy klasyczne i instrumentalne w zakresie prób środowiskowych, spożywczych, kosmetycznych itp.
IN VITRO - optymalizacja mikropropagacji roślin, namnażanie roślin w bioreaktorze (TIS)
DYDAKTYKA - specjalistyczne warsztaty i szkolenia
WYNAJEM - sprzęt i powierzchnie laboratoryjne

Kontakt:
dr Jolanta Grzenkowicz-Wydra
+48 58 880 81 34
j.grzenkowicz-wydra@ppnt.gdynia.pl

Joanna Kwiecień
+48 58 880 81 35
j.kwiecien@ppnt.gdynia.pl