Kontakt

Kierownik Laboratorium PPNT

dr Jolanta Grzenkowicz-Wydra
+48 58 880 81 34
j.grzenkowicz-wydra@ppnt.gdynia.pl

Specjalista ds. badań i rozwoju 

Joanna Kwiecień
+48 58 880 81 35
j.kwiecien@ppnt.gdynia.pl 

Pracownia biologii molekularnej

dr Joanna Głowacka
+48 58 880 81 35
j.glowacka@ppnt.gdynia.pl

Pracownia hodowli roślin in vitro

Oliwia Urbanowicz
+48 58 880 82 24
o.urbanowicz@ppnt.gdynia.pl

Pracownia mikrobiologii

Klaudia Pinkasiewicz
+48 58 880 82 24
k.palenica@ppnt.gdynia.pl

Pracownia Analiz Chemicznych

Dagmara Jabłczyńska
+48 58 880 81 36
d.jablczynska@ppnt.gdynia.pl

Katarzyna Wierejko
+48 58 880 81 36
k.wierejko@ppnt.gdynia.pl

Anna Wobalis
+48 58 880 82 25
a.wobalis@ppnt.gdynia.pl