Test!T

Pomorska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych zaprasza parkowe firmy do udziału w programie Test!T, którego celem jest możliwość bezpłatnego pozyskania nowych pracowników.

O programie

Pierwszy program opierający się na kształceniu testerów oprogramowania "uszytych" na miarę oczekiwań pracodawców, który oferuje zaangażowanym firmom możliwość bezpłatnego pozyskania nowych pracowników. W skład projektu wchodzą dwie następujące po sobie części:

1. część warsztatowo-teoretyczna (ok. 140 godzin nauki) - intensywny kurs, podczas którego uczestnicy poznają podstawy merytoryczne, techniki projektowania testów, user stories, uczą się definiowania testów automatycznych, testowania w oparciu o ryzyko oraz przyswajają specyfiki testów dla różnego rodzaju oprogramowania. Kandydaci zdobywają wiedzę na temat różnych technik prowadzenia projektów (m.in. Scrum, Agile, Kanban) oraz testowania z wykorzystaniem m.in. Selenium. Ponadto szkolimy uczestników w zakresie umiejętności miękkich i pracy w zespole.

2. część praktyczna (40 dni, 320 godzin pracy) - praktyka odbywająca się w firmach.

Korzyści dla Pracodawcy:

  • brak kosztów rekrutacji
  • brak kosztów szkolenia
  • pozyskanie nowego pracownika, który przez pierwsze 2 miesiące będzie opłacany przez Urząd Pracy.

Warunki wzięcia udziału w programie:

  • wypełnienie deklaracji woli zatrudnienia osoby po części praktycznej
  • podesłanie planu części praktycznej (zakres obowiązków, zadania itp.)
  • podpisanie wewnętrznego porozumienia z Instytucją szkoleniową - PFIG (potwierdzenie świadomej decyzji wzięcia udziału w programie).

Więcej informacji: 

Karolina Kassak
koordynator programu Test !T
k.kassak@pfig.org.pl 
+48 791 999 236