Laboratorium Innowacji Społecznych

Laboratorium Innowacji Społecznych (LIS) to samodzielna jednostka budżetowa Urzędu Miasta Gdyni odpowiedzialna za rozwijanie i wspieranie innowacyjnych rozwiązań społecznych skierowanych do mieszkańców Gdyni.

Laboratorium Innowacji Społecznych to także idea, która wyrosła z myślenia, że miasto, aby rozwijać się w sposób zrównoważony i uzyskiwać trwałe rezultaty, potrzebuje nowych pomysłów nie tylko w sferze technologii czy gospodarki, ale również w działalności społecznej, kierowanej do mieszkańców.

Zadaniem LIS jest wypracowywanie, wspieranie i upowszechnianie nowatorskich rozwiązań społecznych, tak aby mieszkańcom Gdyni – bez względu na wiek, pochodzenie społeczne czy miejsce zamieszkania, żyło się lepiej.

Formalnie Laboratorium Innowacji Społecznych powołano uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XV/363/16 z 1 lutego 2016 roku. Swoją siedzibę ma w Pomorskim Parku Naukowo – Technologicznym, na parterze budynku IV, u zbiegu alei Zwycięstwa i ulicy Stryjskiej.

Zespół LIS to kilkunastu specjalistów i pasjonatów. Realizowane przez nich działania to:  
· rewitalizacja obszarów zdegradowanych Gdyni
· Gdyński Budżet Obywatelski
· prowadzenie Młodzieżowego Centrum Innowacji Społecznych i Designu „Wymiennikownia”
· organizacja wydarzeń w Pracowni Laboratorium Innowacji Społecznych – klastra innowacji społecznych
· prowadzenie projektów partnerskich
· wypracowywanie i realizowanie innowacyjnych strategii, modeli i metod oraz rozwiązań w odpowiedzi na wyzwania społeczne i potrzeby konkretnych grup mieszkańców Gdyni
· organizacja gdyńskich wydarzeń takich jak:
    o Gdynia OPEN Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej,
    o Festiwal Gramy w Gdyni,
    o TEDxGdynia.

Więcej informacji: www.gdynia.pl/bip/lis