Prosto z Urzędu Patentowego RP

Znaki towarowe – poznaj nową procedurę sprzeciwową.

15 kwietnia 2016 r. nastąpiły przełomowe zmiany w systemie zgłaszania znaków towarowych do polskiego urzędu patentowego.
Zlikwidowano do tej pory obowiązującą procedurę badawczą i wprowadzono uproszczoną procedurę rejestracyjną, sprzeciwową. Obecnie znaki zgłaszane do ochrony nie podlegają już pełnemu badaniu przez ekspertów UPRP. Znaki, które spełniają podstawowe, bezwzględne przesłanki podlegają rejestracji – uzyskują ochronę na terytorium RP.

Ze szczegółami nowej procedury można się zapoznać na stronie uprp.pl a także w Regionalnym Ośrodku Informacji Patentowej w PPNT Gdynia.