Oferta IP

Szczegółowa oferta Regionalnego Ośrodka Informacji Patentowej

Doradztwo i konsultacje

kompleksowe porady w zakresie ochrony własności intelektualnej (obejmujące w szczególności: ochronę wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych - procedury zgłoszeniowe w trybie krajowym, regionalnym i międzynarodowym, prawa autorskie, strategie postępowania z własnością intelektualną)

Szkolenia, warsztaty, wykłady

Przykładowa tematyka szkoleń:

  • prowadzenie samodzielnych poszukiwań w bazach patentowych
  • źródła informacji patentowej
  • ochrona własności przemysłowej (wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe)
  • prawa autorskie, bazy danych

Tematyka szkoleń na zlecenie może być dostosowana do potrzeb zleceniodawcy