Bazy patentowe

Bezpłatne, internetowe bazy udostępniane przez urzędy patentowe i międzynarodowe organizacje, zajmujące się własnością przemysłową.

Informacja patentowa to najbardziej wyczerpujące i aktualne źródło wiedzy naukowo–technicznej oraz prawnej o zgłoszonych do ochrony i chronionych przedmiotach własności przemysłowej. Jeśli szukasz informacji o wynalazkach, wzorach użytkowych, wzorach przemysłowych i znakach towarowych, polecamy skorzystanie z poniższych baz, administrowanych przez urzędy patentowe i międzynarodowe organizacje zajmujące się własnością przemysłową. Potrzebujesz porady w zakresie poszukiwań? Zapraszamy do Regionalnego Ośrodka Informacji Patentowej w PPNT Gdynia na bezpłatne szkolenie.

Wybrane internetowe bazy patentowe: