Strefa Startup | 30.3.2018

Innowacje w drodze do Gdyni

Zapraszamy wszystkich w czwartek, 12.04.2018 r., na spotkanie z serii innoSHARE’18 on the road.

Zapraszamy wszystkich w czwartek, 12.04.2018 r., na spotkanie z serii innoSHARE’18 on the road: Meetups organizowane przez Fundację Polska Innowacyjna we współpracy z Instytutem Innowacyjnej Nauki, Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym Gdynia i  Zatoką Nauki.

Wydarzenie to cykl paneli dyskusyjnych, wywiadów oraz krótkich prezentacji na takie tematy jak:
· Przykład dobrych praktyk współpracy: nauka – biznes,
· Jak tworzyć startupy i spin-offy z nauki oraz badań?
· Wsparcie przedsiębiorstw akademickich ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego województwa pomorskiego
· Jak komercjalizować technologie i tworzyć innowacje przy pomocy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju?
·  Współpraca naukowiec-inwestor. Jak wspólnie komercjalizować i internacjonalizować projekty badawczo-rozwojowe?
·  Finansowanie i wsparcie rozwoju startupów R&D, spin-offów i komercjalizacji badań.

Zaczynamy o godzinie 17:00 w Pomorskim Parku Naukowo Technologicznym w Gdyni, Budynek III, sala D. W wydarzeniu udział może wziąć każdy (wstęp wolny). Wystarczy tylko wypełnić formularz zgłoszeniowy, który znajduje się na stronie, http://meetups.innoshare.pl/gdynia/ 

Czym jest InnoSHARE’18 on the road: Meetups i do kogo jest kierowane?

Jest to cykl 15 wydarzeń w Polsce oraz 10 wystąpień za granicą, które dają ich uczestnikom możliwość spotkania ludzi, którzy stworzyli lub rozwijają firmy oparte na badaniach, nauce czy nowych technologiach. Podczas meetingów będzie można skorzystać z wiedzy i doświadczenia zaproszonych ekspertów i praktyków oraz poznać przedstawicieli Fundacji Polska Innowacyjna.

W szczególności zapraszamy doktorantów, młodych naukowców, pracowników z działów badawczo- rozwojowych sektora MŚP, liderów opinii naukowej, startupy wysokich technologii z komponentem R&D oraz organizacje i instytucje otoczenia biznesu i innowacji, jednostki miejskie związane  z rozwojem i planowaniem strategii współpracy biznesu z nauką lub nauki z biznesem.

Więcej informacji
http://meetups.innoshare.pl/ 
http://meetups.innoshare.pl/gdynia/ 
http://www.polandinnovative.com/