Strefa Startup | 18.7.2016

Fundusze na innowacje dla MŚP

Zapraszamy do udziału w prelekcji na temat możliwości pozyskania dofinansowania w ramach programu "Bony na innowacje dla MŚP".

Kiedy: 27.07.2016 (środa), godz. 17:00-19:00
Gdzie: PPNT Gdynia, budynek III, sala D
Wstęp: wolny, wymagana rejestracja: bonynainnowacje.evenea.pl

Program spotkania:
17:00-17:50 - Generalne zasady konkursu. Omówienie przedmiotu konkursu, typy beneficjentów, zasady finansowania projektów, zasady składania wniosków o dofinansowanie, kryteria i ocena wniosków.
Przerwa
18:00-18:55 - Jak przygotować wniosek w konkursie? Praktyczne wskazówki do planowania projektu oraz wypełniania wniosku o dofinansowanie.
Sesja pytań i odpowiedzi

Dodatkowo, 28 lipca odbędą się konsultacje indywidualne z ww. tematyki.

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP
Usługi badawczo-rozwojowe polegające na opracowaniu:
a) nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, nowej lub znacząco ulepszonej technologii produkcji, nowego projektu wzorniczego;
b) nowej lub znacząco ulepszonej usługi.
Usługi mogą dotyczyć innowacji nietechnologicznych (usługi dotyczące innowacji marketingowych i/lub organizacyjnych), jeśli będą towarzyszyły usłudze, o której mowa w pkt a) lub b) powyżej.

Nabór do konkursu "Bony na innowacje dla MŚP" odbywa się w terminie 6.06.2016 - 30.01.2017.