PPNT | 25.9.2017

Zabytkowy młyn odzyska dawny blask

Jeden z najbardziej charakterystycznych obiektów Gdańska, zyska dawny blask i zostanie wzbogacony o nowe funkcje za sprawą pracowni architektonicznej z Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia.

Laureatami konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla kompleksu zabytkowego młyna został zespół dwóch pracowni: Rochman Drohomirecki Architekci z PPNT Gdynia, Mikołaj Ćwidak Pracownia Architektoniczna, oraz architektów: Adama Drohomireckiego, Anny Hildebrandt-Fijorek i Piotra Szulca.


Długie Oczekiwanie
Stopień Kamienna Grodza, położony na terenie Dolnego Miasta, był ważnym fragmentem fortyfikacji miasta Gdańska i zabezpieczeniem przeciwpowodziowym grodu nad Motławą. Wchodzący w skład stopnia Kamienna Grodza XVIII-wieczny młyn uległ zniszczeniu podczas działań wojennych. Właściciel obiektu Gdańska Infrastruktura Wodno-Kanalizacyjna od dawna planowała jego rewitalizację. Czekający od 1945 na odbudowę zabytkowy obiekt zyska wkrótce nowe funkcje usługowe; m.in. konferencyjną.

Idea projektu 
Koncepcja zaproponowana przez pomorskich architektów składa się z nowo zaprojektowanego budynku biurowego, przebudowywanej pompowni oraz adaptacji ruin zabytkowego młyna.  Całość ma stać się siedzibą spółki Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna.  Nowy budynek ma spełniać wymogi ekologiczności, zrównoważonego rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

Głównym celem projektowym było połączenie istniejącej zabudowy i funkcji biurowej w taki sposób, aby nowa koncepcja stała się unikatowa w skali regionu, jednocześnie stając się wizytówką miasta i harmonijnie wpisując się w jego strukturę. Cel ten udało się osiągnąć dzięki nieinwazyjnej bryle nowego obiektu, użytym materiałom wykończeniowym i racjonalnie rozmieszczonym funkcjom użytkowym.

Dopełnieniem całego założenia projektowego stała się przestrzeń, która wytworzyła się pomiędzy nowym budynkiem biurowym a już istniejącymi oraz planowanym połączeniem kanałów Motławy, nad którymi zaprojektowano kładkę pieszą. Dzięki temu, udało się stworzyć otwartą przestrzeń publiczną zarówno dla pracowników, jak i klientów przedsiębiorstwa wodociągowego, a także turystów i mieszkańców Gdańska.