PPNT | 27.9.2016

Spotkanie firm parkowych

Serdecznie zapraszamy na pierwsze powakacyjne spotkanie Parkowiczów, które odbędzie się 5 października o godz. 10:00.

Kiedy: 5.10.2016 (środa), godz. 10:00
Gdzie: PPNT Gdynia, budynek IV, showroom na parterze (lokal F0.14)
Wstęp: wolny

Tym razem przedstawią się Parkowicze z Handsoncode Sp. z o.o. - Krzysztof Spilka opowie o skutecznej sprzedaży oprogramowania w Stanach Zjednoczonych. Natomiast Emilia Karpowicz i Jakub Drewnik z BF International przybliżą swoją pasję do "odpadów" - ruchomych podłóg do zadań specjalnych.

Po przerwie networkingowej (o godz. 11:00) w ramach cyklu #WartoWiedzieć rozpocznie się spotkanie na temat Funduszu Gwarancyjnego jako efektywnego zabezpieczenia kredytów bankowych dla firm innowacyjnych.

Jest to projekt Pilotażowy „Współdziałanie Parków Technologicznych w upowszechnianiu wiedzy o zwrotnych instrumentach finansowych” realizowany w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce.

Projekt ma na celu przekazanie informacji przedsiębiorcom i Instytucjom Otoczenia Biznesu nt. możliwości uzyskania kredytu obrotowego i inwestycyjnego z gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego. Gwarancja BGK jest produktem Funduszu Gwarancyjnego utworzonego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wsparcie funduszu skierowane jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych otrzymaniem finansowania na rozwój swojej działalności gospodarczej, które nie dysponują majątkiem wystarczającym na zabezpieczenie spłaty kredytu. Gwarancja jest formą zabezpieczenia kredytu na wypadek, gdyby kredytobiorca nie spłacił kredytu w terminie określonym przez umowę kredytową. Gwarancje będą udzielane do 31 grudnia 2016.

Poza Bankiem Gospodarstwa Krajowego swoją obecność potwierdzili: Anna Regulska z banku PKO BP oraz Adam Ażgin z Alior Banku, którzy przedstawią swoją ofertę. Chętnie odpowiedzą także na Państwa indywidualne pytania.

W czasie spotkania jest przewidziany catering lunchowy.