PPNT | 12.12.2016

Gdyńska firma SIMPLAR, partner Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego, brała udział w tworzeniu pierwszego w Polsce magazynu energii.

28 września br. konsorcjum firm QUMAK, My-Soft, Commener i Trakcja TRKiI przekazało inwestorowi, czyli firmie Energa Operator pierwszy w Polsce magazyn energii elektrycznej. Członkiem zespołu konstruktorów była również gdyńska firma SIMPLAR.

Firma SIMPLAR specjalizuje się w programowaniu systemów automatyki przemysłowej. Do projektu została wybrana, przez firmę ASTOR Systems, dostawcę systemu sterowania i wizualizacji.

Magazyn energii to rozwiązanie służące gromadzeniu energii i wykorzystywaniu jej do bilansowania systemu energetycznego oraz poprawy jakości energii elektrycznej. Składa się z kilku osobnych systemów, które muszą wymieniać ze sobą informacje:
1. Sterownika baterii – odczytującego parametry pracy ogniw oraz realizującego sterowanie na  poziomie podstawowym.
2. Inwertera – który przekształca prąd z baterii na prąd do sieci energetycznej i na odwrót
3. Układów pomocniczych – klimatyzacji, centrali alarmowej, elementów pomiarowych
4. Cyfrowo sterowanych styczników łączących w jeden obwód poszczególne łańcuchy baterii
5. Serwera z systemem wizualizacji pracy kontenera

Dodatkowo kontener otrzymuje tzw. dyspozycje mocy z systemu nadrzędnego (LOB Ster), czyli informację ile mocy należy wysłać do sieci lub ile jej przyjąć.

Aby zebrać informacje z powyższych systemów potrzebny jest układ nadrzędny, do którego zadań należy:
1. Kontrola czy wszystkie urządzenia, w szczególności baterie, mają właściwe parametry pracy (jak np. temperaturę ogniw)
2. Obliczanie maksymalnej mocy jaką może przyjąć lub oddać w danej chwili magazyn
3. Obliczanie stopnia naładowania i rozładowania, oraz czasu do naładowania lub rozładowania kontenera oraz liczby cykli baterii
4. Sterowanie inwerterem na podstawie informacji z baterii oraz dyspozycji mocy otrzymanej z systemu nadrzędnego.

To odpowiedzialne zadanie spoczywa na tranzystorach programowalnego kontrolera firmy General Electric. Natomiast wszystkie algorytmy zostały opracowane i zaimplementowane przez firmę SIMPLAR we współpracy z dostawami urządzeń, czyli firmami My-Soft, Medcom, Climaveneta, ASTOR Systems. Lider konsorcjum – firma Qumak odpowiadała za dostawę inwertera oraz wdrożenie systemu odpowiedzialnego za sterowanie magazynem.

fot. Jarosław Kizło (zdjęcie obok newsa)