PPNT | 3.1.2017

Rusza nabór wniosków o dofinansowanie innowacyjnych projektów

Agencja Rozwoju Pomorza zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie rozwoju innowacyjnych projektów w zakresie produktów i usług branży technologicznej.

Na co i kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do mikro, małych i średnich firm z Pomorza. Stanowi szansę na pozyskanie funduszy na dalszy rozwój przedsiębiorstw poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań.

Pod uwagę będą brane trzy typy projektów:

  • polegające na  wprowadzaniu nowych produktów i usług, wpisujące się w inteligentne specjalizacje Pomorza

  • projekty z branży  informatycznej

  • nastawione na poprawę ekoefektywności w przedsiębiorstwie poprzez wdrożenie  nowoczesnych ekologicznych technologii

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 określone zostały obszary, wchodzące w zakres inteligentnych specjalizacji Pomorza. Należą do nich projekty  realizowane w dziedzinie:

  • technologii offshore i portowo-logistycznych;technologii interaktywnych w środowisku nasyconym informacyjnie;

  • technologii ekoefektywnych w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie;

  • technologii medycznych w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia.

Termin składania wniosków:
Wnioski należy składać w terminie od 1 lutego 2017 roku do 15 marca 2017 roku.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:
Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty we wrześniu 2017 roku


Informacje o naborze:
Ogłoszenie znajduje się na stronie www.arp.gda.pl
Informacje można też uzyskać:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich: tel. (58) 32 33 106, (58) 32 33 139, e-mail: gdansk.pife@pomorskie.eu
Instytucja Pośrednicząca: tel. (58) 32 33 227, (58) 32 33 158

Spotkanie informacyjne dot. konkursu odbędzie się w czwartek 19 stycznia 2017r. w Gdańsku w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A. przy ul. Grunwaldzkiej 472 D. Więcej

Projekt jest realizowany przez Agencję Rozwoju Pomorza w ramach Poddziałania 2.2.1. Inwestycje profilowane Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020.