PPNT | 10.10.2016

Laboratorium i Park pomogą wrócić do pracy

Laboratorium Innowacji Społecznych oraz PPNT Gdynia zapraszają do udziału w drugiej edycji bezpłatnego projektu, którego celem jest wsparcie kobiet na rynku pracy – ze szczególnym uwzględnieniem tych podejmujących aktywność zawodową po przerwie.

W programie, który trwać będzie od listopada 2016 r.  do kwietnia 2017 r., udział może wziąć 15 osób. Przewidziano dla nich:

• pięć indywidualnych sesji coachingowych – indywidualne spotkania z coachem, które mają pobudzić refleksję nad kierunkiem rozwoju kariery zawodowej, skłonić uczestniczki do przyjrzenia się swoim kompetencjom, zasobom i możliwym działaniom. Każde spotkanie potrwa około  godziny, terminy będą ustalane indywidualnie.

• osiem szkoleń grupowych – będą dotyczyć umiejętności, które pozwolą lepiej funkcjonować na rynku pracy (przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem itp.). Każde ze szkoleń potrwa około czterech godzin, odbywać się będzie w godzinach przedpołudniowych, np. 10-14. W trakcie spotkań zapewniona zostanie opieka nad dziećmi uczestniczek.

Aby wziąć udział w programie, do 23 października należy wypełnić formularz rejestracyjny: on-line www.goo.gl/forms/Re1k05U8kLPbQAQZ2 lub osobiście w Laboratorium Innowacji Społecznych (Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, budynek IV, u zbiegu ulicy Stryjskiej i al. Zwycięstwa, od poniedziałku do piątku w godz. 10-18). Z wybranymi osobami przeprowadzone zostaną rozmowy telefoniczne. Ogłoszenie wyników rekrutacji - do 3 listopada. Spotkanie organizacyjne dla uczestniczek odbędzie się w poniedziałek, 7 listopada o godz. 10. W jego trakcie zostaną przedstawione terminy spotkań szkoleniowych.

Pytania, informacje o projekcie: Magdalena Milewska, kontakt@magdalena-milewska.pl   
tel. 603 835 819.

Więcej na stronie www.ppnt.pl/pl/innowacje-spoleczne
Filmowe podsumowanie I edycji programu: