PPNT | 29.8.2016

Prawne aspekty procesów innowacyjnych

Jeżeli planujesz, realizujesz lub uczestniczysz w pracach mających na celu opracowywanie, rozwijanie lub komercjalizowanie nowych rozwiązań, zapraszamy Cię na spotkanie "Prawne aspekty procesów innowacyjnych".

Kiedy: 19.09.2016 (poniedziałek), 10:00-13:30
Gdzie: PPNT Gdynia, budynek III, sala F/H
Wstęp: wolny, wymagana rejestracja: www.prawneaspekty.evenea.pl

Jeżeli myślisz o komercjalizowaniu wyników prowadzonych przez Ciebie badań naukowych lub prac rozwojowych. Jeżeli interesują Cię praktyczne wskazówki dotyczące prawnych aspektów procesów innowacyjnych, w tym:
- jak zabezpieczyć wyniki swoich prac od fazy pomysłu do rozwiązań gotowych do sprzedaży,
- jak formalizować stosunki prawne pomiędzy wieloma podmiotami uczestniczącymi w procesie innowacyjnym,
- jak skutecznie kształtować procesy zarządzania i rozporządzania prawami do własności intelektualnej generowanej podczas procesu innowacyjnego, w tym generowanej na uczelniach wyższych,

zapraszamy Cię na wydarzenie, podczas którego omówione zostaną w praktyczny sposób wybrane wyzwania prawne stojące przed uczestnikami procesów innowacyjnych. Spotkanie "Prawne aspekty procesów innowacyjnych" poprowadzi Mateusz M. Woźniak, prawnik specjalizujący się w prawie własności intelektualnej oraz prawie nowych technologii.

Program wydarzenia:
1) Wprowadzenie do tematyki prawnych aspektów procesów innowacyjnych.
Przedstawienie ogólnej charakterystyki procesów innowacyjnych i wyzwań prawnych z nimi związanych, w tym poszczególnych faz składających się na proces innowacyjny, podmiotów biorących udział w procesach innowacyjnych wraz z ich statusem prawnym, zasad prawnego zabezpieczania, zarządzania lub rozporządzania prawami do wyników prac innowacyjnych itp.
2) Omówienie w formie warsztatowej najczęściej występujących wyzwań prawnych dla uczestników poszczególnych etapów procesów innowacyjnych.
Omówienie m.in. problematyki prawnej zabezpieczania poufności informacji/wyników prac, tzw. pracowniczej własności intelektualnej, zasad prowadzenia badań naukowych oraz komercjalizacji ich wyników wraz z know-how z nimi związanych generowanych na uczelniach wyższych i instytutach naukowych, bezpiecznych form prawnych zlecania podwykonania prac w procesach innowacyjnych, prowadzenia rozmów i nawiązywania współpracy z potencjalnymi inwestorami.

Spotkanie poprowadzi Mateusz Woźniak.

Mateusz M. Woźniak - doradca prawny, ekspert w dziedzinie prawa własności intelektualnej i prawa nowych technologii. Założyciel NOVATORIUS Centrum Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii.

Od przeszło 12 lat specjalizuje się w doradztwie prawnym, a także w prowadzeniu szkoleń z zakresu szeroko pojętego prawa własności intelektualnej i prawa nowych technologii. Posiada bogate doświadczenie m.in. w zakresie prawa autorskiego, praw pokrewnych, prawa własności przemysłowej, prawa ochrony baz danych, prawa ochrony konkurencji i konsumentów, prawa IT, handlu elektronicznego (e-commerce), praw Internetu, prawa ochrony danych osobowych oraz stosunków prawnych zachodzących w procesach innowacyjnych (badania B+R, transfer i komercjalizacja wiedzy/technologii). Współpracuje m.in. z przedsiębiorstwami z sektorów ICT, kreacji, marketingu i reklamy, produkcji audio-video, wydawnictwami, spółkami technologicznymi, start-up'ami oraz innowatorami. Z jego wiedzy i doświadczenia korzystają podmioty świadczące swoje usługi drogą elektroniczną jak i tradycyjną lub opierające swój model biznesowy na wartościach niematerialnych i innowacjach.