PPNT | 14.6.2018

Pożyczka Rewitalizacyjna

Pozyskaj wsparcie finansowe w formie preferencyjnej pożyczki na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Pożyczka Rewitalizacyjna

Bank Gospodarstwa Krajowego, działający we współpracy z Agencją Rozwoju Pomorza S.A., udziela wsparcia finansowego w formie preferencyjnej pożyczki na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych w województwie pomorskim (pożyczka rewitalizacyjna).

Typy projektów

Pożyczki na realizację projektów rewitalizacyjnych na zdegradowanych obszarach objętych Programem rewitalizacji, które w sposób kompleksowy przyczyniają się do rozwiązywania problemów zdiagnozowanych w ramach Programu rewitalizacji (projekty wieloaspektowe).

Realizowane projekty powinny mieć na celu aktywizację społeczną i gospodarczą zdegradowanych obszarów miejskich, ocenianych w oparciu o kryteria: społeczne, gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, techniczne i środowiskowe.

Pula środków

Maksymalna wysokość jednostkowej pożyczki to 10.000.000,00 PLN

Więcej informacji: https://www.arp.gda.pl/1318,pozyczka-rewitalizacyjna-2014-2020.html