PPNT | 4.8.2016

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia w Berlinie

Fotografie, makiety i specjalnie przygotowane filmy, poświęcone Pomorskiemu Parkowi Naukowo-Technologicznemu są przedmiotem wystawy pt. "Buildings for Science and Culture" prezentowanej w berlińskiej galerii AEDES.

Kiedy: 19.06.2016r. (niedziela) - 11.08.2016 (sobota)
Gdzie: Aedes Architecture Forum, Berlin
Wstęp: wolny

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia znalazł się wśród flagowych obiektów gdyńskiej architektury, które mają przybliżyć naszym zachodnim sąsiadom ewolucję Gdyni i jej zmieniającą się na przestrzeni lat architekturę. Wystawa przedstawia także postępy w rewitalizacji gdyńskich obszarów poprzemysłowych. Dzięki zaangażowaniu architektów, projektantów i naukowców, udało się stworzyć ekspozycję, która ma być punktem wyjścia do dyskusji na temat rozwoju obszarów miejskich, modernizmu, innowacji i nowych rozwiązań w dziedzinie projektowania architektonicznego i materiałów.

Wystawa, odbywająca się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Gdyni - Wojciecha Szczurka, nie mogłaby powstać bez wsparcia partnerów przedsięwzięcia. Wśród nich, Muzeum Miasta Gdyni, które opracowało oś historyczną i najważniejsze moduły dotyczące historii gdyńskiej architektury. Do Berlina muzeum "wysłało" m.in. 6 makiet najważniejszych budynków modernistycznych Gdyni wraz z tablicami informacyjnymi. Jest to część znanej gdynianom wystawy "Narodziny Miasta. Gdyński modernizm w 20-leciu międzywojennym".

Więcej o wsytawie: www.aedes-arc.de/cms/aedes/de/programm?id=16711193

Fot. Muzeum Miasta Gdynia