PPNT | 2.3.2017

Parkowicze z PolTREG S.A. pozyskali inwestorów kapitałowych na komercjalizację Metody TREG - polskiej terapii cukrzycy typu 1 u dzieci

Pozyskany w ten sposób kapitał pozwoli uruchomić na przełomie 2017 i 2018 roku w Gdańsku laboratorium, które zwiększy skalę stosowania terapii.

To zwieńczenie trwających od ponad dwóch lat starań GUMed oraz jego spółki celowej, Centrum Innowacji Medycznych, o połączenie optymalnego modelu organizacyjno-finansowego z pełnym zabezpieczaniem interesów twórców i uczelni. Z polskiej perspektywy niezwykle ważne jest również to, że wartościowa i obiecująca innowacja medyczna będzie rozwijana tu na miejscu, w bliskiej współpracy z publiczną instytucja naukową, ale w oparciu o rynkowe reguły zarządzania i finansowania, z korzyścią dla polskiego pacjenta. To ważny sygnał dla polskich naukowców w środowisku medycznym - ocenia dr Krzysztof Chlebus, prezes Centrum Innowacji Medycznych sp. z o.o.

Twórcy Metody – prof. Małgorzata Myśliwiec, prof. Piotr Trzonkowski i dr hab. Natalia Marek-Trzonkowska z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego opracowali innowacyjną metodę pozwalającą ograniczać negatywne skutki cukrzycy typu 1 u dzieci. Jej komercjalizacja została powierzona spółce typu spin-off – PolTREG SA, w której akcjonariuszami są zarówno twórcy metody, jak i uczelnia. Potencjał biznesowy terapii i modelu komercjalizacji doceniły fundusze inwestycyjne, które zainwestowały w trójmiejską spółkę. Nowymi akcjonariuszami są Venture FIZ z grupy Trigon TFI oraz fundusz zarządzany przez PAAN CAPITAL.

Wejście inwestorów i pozyskanie środków z PARP oznacza zrealizowanie całości zadań w projekcie sfinansowanym przez Fundusz Innoventure, który w grudniu 2015r. zainwestował w PolTREG  w ramach środków Programu BRIdge Alfa. Wsparcie NCBiR w postaci środków z „Szybkiej Ścieżki” ,Programu Horyzont 2020 i funduszu zalążkowego INNOventure oraz wyjątkowo owocna współpraca z GUMed umożliwiły nam doprowadzenie prac nad przygotowaniem metody TREG do etapu, na którym jej komercyjny potencjał jest na tyle konkretny, że mogliśmy rozpocząć rozmowy z inwestorami kapitałowymi - dodaje Katarzyna Michalak-Magda, prezes zarządu PolTREG S.A. Warto też podkreślić fakt, że dzięki silnemu wsparciu pomorskich instytucji otoczenia biznesu udaje nam się ten projekt realizować w Trójmieście. To dowód na to, że rozwój zaawansowanych innowacji medycznych nie wymaga wyjazdu za granicę czy sprzedania pomysłu dużemu inwestorowi branżowemu - podkreśla pani prezes.

Zalety terapii TREG dostrzegają też zagraniczne instytucje specjalizujące się w leczeniu cukrzycy. Dzięki udziałowi w programie MIT Enterprises Forum Poland w Bostonie rozmawialiśmy m.in. z ekspertami z Joslin Diabetes Center, jednego z wiodących ośrodków badania i leczenia cukrzycy na świecie. Docenili innowacyjność terapii TREG i podkreślali, że daje ona nadzieję na skuteczne rozwiązanie problemu, z którym nie radzą sobie inne znane metody. O naszej terapii robi się coraz głośniej, czego dowodem są zapytania o leczenie, trafiające do nas z różnych części świata - dodaje Katarzyna Michalak-Magda.

Według planów PolTREG pierwsze preparaty na potrzeby leczenia realizowanego przez UCK w Gdańsku powinny opuścić nowe laboratorium na przełomie 2017 i 2018 roku.

Szczegółowych informacji udziela Paweł Banaszak, Partner Zarządzający Words&Co. s.c. pawel.banaszak@wordsandco.pl, tel: 606946160