PPNT | 10.10.2016

Navigator Przedsiębiorcy

Przewodnik po ofercie gdyńskich instytucji wspierających aktualnych bądź przyszłych przedsiębiorców.

W przestrzeni gdyńskiej funkcjonuje wiele instytucji, które świadczą szereg bezpłatnych usług dla mieszkańców, w tym aktualnych i przyszłych przedsiębiorców. Jednak rozproszenie to jest przeszkodą w efektywnym ich wykorzystaniu, wielu mieszkańców Gdyni nie posiada kompleksowej informacji o wszystkich dostępnych możliwościach wsparcia. Tę sytuację próbuje zmienić „Navigator Przedsiębiorcy”. 

"Navigator Przedsiębiorcy" to narzędzie dla klienta (np. przedsiębiorcy, studenta, bezrobotnego itp.) – rodzaj przewodnika po ofercie gdyńskich instytucji wspierających aktualnych bądź przyszłych przedsiębiorców. Zawiera prosty dla odbiorcy przekaz o konkretnych działaniach ww. instytucji, skierowanych do odbiorców o różnych potrzebach.

Aktualnie „Navigator Przedsiębiorcy” funkcjonuje jako strona internetowa www.navigator.gdyniaprzedsiebiorcza.pl dostępna na stronach wszystkich partnerów.

Nawigacja po przewodniku może odbywać się na dwa sposoby.

Po pierwsze można wybrać jedną z siedmiu kategorii użytkowników (tj.: bezrobotny, przedsiębiorca, pracodawca, uczeń/student, osoba niepełnosprawna, osoba chcąca założyć firmę lub podnieść kwalifikacje) i dowiedzieć się jaką ofertę dla każdego profilu klienta przygotowały gdyńskie instytucje.

Drugim sposobem nawigacji jest wybór konkretnej instytucji z listy. W przewodniku znalazł się spis działań realizowanych przez następujące gdyńskie instytucje wspierające przedsiębiorczość:
· Urząd Miasta Gdyni (w tym: Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oraz Referat Rozwoju i Obsługi Inwestora)
· Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
· Fundacja Gospodarcza w Gdyni
· Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia (w tym: Laboratorium PPNT, Centrum Designu Gdynia, Strefa Startup Gdynia, Laboratorium Innowacji Społecznych oraz Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej)

„Navigator” jest efektem współpracy powyższych instytucji w celu ułatwienia mieszkańcom Gdyni zapoznania się z szeroką ofertą Miasta i skorzystania z bezpłatnych usług w zakresie wsparcia szeroko rozumianej przedsiębiorczości.   

„Navigator” wykorzystywać ma docelowo różnego rodzaju formy przekazu: strona internetowa, materiały graficzne, papierowe, animacje, filmiki, spoty, itp.).