PPNT | 12.12.2017

MADKOM nagrodzony za Produkt Roku 2017

Jak w cyberświecie tworzyć superprodukty? Wiedzą to nasi parkowicze z firmy MADKOM S.A. Ich System Automatycznej Weryfikacji Podpisu Elektronicznego (skr. SAWPE) został właśnie nagrodzony przez czytelników miesięcznika „IT w Administracji”.

Gala wręczenia nagród została zorganizowana w Warszawie, w Teatrze Kamienica. Wzięli w niej udział przedstawiciele firm wyróżnionych przez czytelników oraz redakcję miesięcznika.

SAWPE jest usługą zaimplementowaną m.in. w serwisie https://verifysignature.pl.

Pozwala on na weryfikację autentyczności podpisu cyfrowego, którym są potwierdzane dokumenty elektroniczne. Dzięki usłudze uzyskujemy stuprocentową pewność autentyczności dokumentu oraz informację o braku ingerencji w jego integralność na drodze pomiędzy nadawcą a odbiorcą.

Odbiorcami https://verifysignature.pl są pracownicy administracji publicznej, firmy komercyjne, jak również osoby fizyczne. Szczególnym sektorem, który zauważył przydatność i wyraża duże zainteresowanie usługą, jest sektor bankowy i ubezpieczeniowy.

Zdaniem twórców z MADKOM S.A. otrzymane wyróżnienie może przyczynić się do popularyzacji podpisu elektronicznego, a w konsekwencji do dużych oszczędności w obrocie gospodarczym.