PPNT | 1.3.2016

Laboratorium Innowacji Społecznych - nowa jednostka Gdyni

Innowacje Społeczne, stanowiące dotąd dział Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia, od 1 marca 2016 funkcjonują jako Laboratorium Innowacji Społecznych – jednostka budżetowa Miasta Gdyni.

Siedzibą LIS pozostaje PPNT Gdynia, budynek IV: na parterze mieści się Pracownia Laboratorium Innowacji Społecznych (czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10-18), pracowników LIS zaleźć można w pokojach F103, F104 i F105.

Laboratorium Innowacji Społecznych odpowiada m.in. budżet obywatelski, rewitalizacja oraz prowadzi Wymiennikownię - Młodzieżowe Centrum Innowacji Społecznych i Designu. Pracownicy LIS koordynują działania związane z angażowaniem mieszkańców w kształtowanie przestrzeni (spacery badawcze z seniorami, osobami z niepełnosprawnościami), jak również projekty realizowane w partnerstwie miejskim, ogólnokrajowym i międzynarodowym (min. takie jak  „MEMO – Multimedialne narzędzie wspomagające pamięć i aktywizujące osoby starsze”, w ramach Programu Innowacje Społeczne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w partnerstwie z Fundacją Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, Uniwersytetem Szkoła Wyższej Psychologii Społecznej oraz Laboratorium EE). LIS angażuje się również we współpracę z  sieciami międzynarodowymi: WHO – Age Friendly Cities and Communities, Age Friendly Environment Europe, Active Ageing in Europe (King Boudouin Foundation i Ashoka), UBC Forum, Social Innovation Europe.

Dyrektorem LIS jest Aleksandra Dębska-Cenian, kierownikiem Działu Innowacji Społecznych – Katarzyna Ziemann, rzecznikiem prasowym – Aleksandra Dylejko. 

Zespół ds. rewitalizacji tworzą: Aga Jurecka, Basia Marchwicka, Beata Prusak. Budżetem obywatelskim zajmuje się Bogna Filipowicz, Wymiennikową Łukasz Rąpała, a za ofertę Pracowni Laboratorium IS odpowiada Zuza Malicka. Marta Ostrowska odpowiada za projekty i duże wydarzenia. Działalność jednostki wspiera Paweł Wyszomirski. 

Więcej informacji: www.ppnt.pl/pl/innowacje-spoleczne