PPNT | 24.8.2016

Konkurs ofert na wynajem powierzchni użytkowej pod automat vendingowy

Oferty należy składać do 12 września 2016 r. do godziny 10.00 w siedzibie PPNT Gdynia.

Dyrektor Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia Jednostki Budżetowej Gminy Miasta Gdyni informuje, iż dnia 23.08.2016r. ogłosił konkurs ofert na wynajem powierzchni użytkowej pod automat vendingowy w budynku Biurowo — Laboratoryjnym w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym.

Konkurs prowadzony jest w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego o przetargu pisemnym art. 70¹  i następne.

Przedmiotem Konkursu jest wybór najkorzystniejszej Oferty na wynajem powierzchni użytkowej pod automat vendingowy w budynku nr IV Biurowo — Laboratoryjnym w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym. Z Oferentem, którego Oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, zostanie podpisana umowa na okres 3 lat.

Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone jw. oraz przesłane drogą elektroniczną (email) do Oferentów,  którzy złożą Oferty w ramach Konkursu. Oferty należy składać do dnia 12 września 2016 r. do godziny 10:00 w siedzibie Organizatora al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, Budynek IV Biurowo — Laboratoryjny, V piętro, Sekretariat pok. A5.10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 września 2016 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Organizatora al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, Budynek IV Biurowo — Laboratoryjny, V piętro, sala B5.01.

Regulamin Konkursu dostępny jest w załączniku, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Organizatora.

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie: www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/8541_.html