PPNT | 15.11.2018

Konkurs na wybór podmiotu zarządzającego i pełniącego funkcję Operatora Pracowni 3D

Pracownia 3D w budynku IV PPNT Gdynia

Dyrektor Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia informuje, że dnia 15 listopada 2018 roku ogłosił konkurs ofert na wybór podmiotu zarządzającego i pełniącego funkcję Operatora Pracowni 3D. Z Oferentem, którego Oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie podpisana umowa na okres 3 lat. 

Oferty należy składać do 30.11.2018 r. do godz. 11:00 w siedzibie Organizatora: al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, budynek IV, piąte piętro, pokój A5.10 (sekretariat). 

Otwarcie ofert nastąpi 30.11.2018 r. o godz. 11:30 w siedzibie Organizatora w sali B5.01. 

REGULAMIN KONKURSU ORAZ DOKUMENTY DOSTĘPNE SĄ W STRONIE BIP GDYNIA:

https://www.gdynia.pl/bip/2018-51,7526/konkurs-na-wybor-podmiotu-zarzadzajacego-i-pelniacego-funkcje-operatora-pracowni-3d-w-budynku-iv-w-ppnt-gdynia-do-283-7-2018,530768