PPNT | 8.10.2018

Kolejni innowatorzy nagrodzeni

Już po raz 16. poznaliśmy laureatów Nagrody im. prof. Romualda Szczęsnego, która wręczana jest absolwentom Politechniki Gdańskiej. Jury konkursowe nagradza prace odznaczające się wysokim poziomem innowacyjności.
Innowacyjne rozwiązania

Pierwsze miejsce w tegorocznym konkursie otrzymał Szymon Grocholski za projekt „Platformy do rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym”, wykonany pod opieką prof. Zdzisława Kowalczuka z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Jak podkreśliła wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki - Katarzyna Gruszecka-Spychała, nagroda „Ma swój wymiar symboliczny, ale także bardzo wymierny i konkretny, finansowy. W ten sposób, tak jak od lat, chcemy pobudzać zdolnych ludzi do tego, aby byli przedsiębiorczy i inwestowali w innowacyjność, która jest podstawą rozwoju gospodarki — dodała.

Konkursowe jury wyróżnieniami oraz nagrodą pieniężną w wysokości trzech tysięcy złotych każda uhonorowało również mgr. inż. Agnieszkę Mikołajczyk za pracę „Wykorzystanie metod inteligencji obliczeniowej dla celów diagnostyki i klasyfikacji stanów anormalnych – Wybrane zastosowania w medycynie”, mgr. inż. Mateusza Bryka za pracę „Analiza problemów szybkich rozruchów i odstawień turbin dużej mocy” oraz mgr. inż. Mateusza Burtowy za pracę „Antena ze sterowaną wiązką do zastosowań V2X w standardzie IEEE 802.11p".

W tym roku do konkursu o Nagrodę prof. Romualda Szczęsnego zgłoszonych zostało 17 projektów z sześciu wydziałów Politechniki Gdańskiej.

Hołd dla profesora

Romuald Szczęsny ukończył Wydział Elektroniki Politechniki Gdańskiej. Bezpośrednio po uzyskaniu dyplomu w 1968 roku rozpoczął pracę na Wydziale Elektrycznym PG jako asystent w Katedrze Napędu Elektrycznego. Jednocześnie studiował matematykę na Uniwersytecie Warszawskim. Jego doktorat i pionierskie prace badawcze koncentrowały się w zakresie modelowania i symulacji układów energoelektronicznych. Swoje doświadczenie dydaktyczne wzbogacił podczas pięcioletniej pracy na uniwersytecie technicznym USTO w Oranie, w Algierii.

Profesor Romuald Szczęsny był propagatorem współpracy międzynarodowej; osobiście prowadził ścisłą współpracę naukową z Instytutem Politechnicznym w Tuluzie we Francji. Jest autorem wybitnej monografii pt. „Komputerowa symulacja układów energoelektronicznych". Jest współautorem pakietu symulacji układów energoelektronicznych TCAD, który stał się narzędziem badawczo-projektowym w licznych uczelniach i instytutach.

Jako kierownik Katedry Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych, a jednocześnie prodziekan ds. nauki w kadencji 1996-1999, a następnie dziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG wyróżnił się nadzwyczajną otwartością na sprawy współpracowników, pogodą ducha, odwagą i pracowitością.