PPNT | 30.9.2016

Spotkanie na temat Funduszu Gwarancyjnego

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na spotkanie 5. października o godz. 11:00

Kiedy: 5 października (środa) godz. 11:00
Gdzie: sala F0.14, parter budynku IV PPNT Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98
Wstęp: wolny

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu na temat Funduszu Gwarancyjnego jako efektywnego zabezpieczenia kredytów bankowych dla firm innowacyjnych. Jest to projekt Pilotażowy „Współdziałanie Parków Technologicznych w upowszechnianiu wiedzy o zwrotnych instrumentach finansowych” realizowany w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce.

Projekt ma na celu przekazanie informacji przedsiębiorcom i Instytucjom Otoczenia Biznesu nt. możliwości uzyskania kredytu obrotowego i inwestycyjnego z gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego. Gwarancja BGK jest produktem Funduszu Gwarancyjnego utworzonego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wsparcie funduszu skierowane jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych otrzymaniem finansowania na rozwój swojej działalności gospodarczej, które nie dysponują majątkiem wystarczającym na zabezpieczenie spłaty kredytu. Gwarancja jest formą zabezpieczenia kredytu na wypadek, gdyby kredytobiorca nie spłacił kredytu w terminie określonym przez umowę kredytową. Gwarancje będą udzielane do 31 grudnia 2016.

Oprócz Banku Gospodarstwa Krajowego będą miały miejsce prezentacje:
Anna Regulska – PKO BP
Adam Ażgin – Alior Bank

Będzie również możliwość odbycia indywidualnych rozmów.
W czasie spotkania zapewniamy catering lunchowy.