PPNT | 25.8.2016

Efektywny instrument wsparcia innowacyjnej aktywności firm z sektora MŚP

Gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego udzielana ze środków Funduszu Gwarancyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (FG POIG)

W Banku Gospodarstwa Krajowego dzięki wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka funkcjonuje Fundusz Gwarancyjny ułatwiający otrzymanie kredytu inwestycyjnego i obrotowego na wsparcie działalności innowacyjnej MŚP.

Co ważne, gwarancje są udzielane bezpłatnie. Wszelkie formalności, które zostały ograniczone do niezbędnego minimum, realizowane są w banku, w którym przedsiębiorca składa wniosek o kredyt. Zapewnia to przedsiębiorcy szybki dostęp do środków kredytu na preferencyjnych zasadach. 

Ze składaniem wniosków należy się spieszyć - gwarancje będą udzielane jedynie do 31 grudnia 2016 r. Szczegółowe informacje w zakresie dostępności gwarancji znajdują się na stronie: www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje oraz na www.deminimis.gov.pl