PPNT | 25.8.2016

Design4Enterprises

Design i projektowanie to obecnie podstawowe punkty odniesienia dla wszystkich nowych produktów i usług i klucz do sukcesu europejskich firm. Zapraszamy do udziału w polskiej edycji ogólnoeuropejskiego programu Design for Enterprises.

Kiedy: 6 września (wtorek), godz. 9:00 
Gdzie: PPNT Gdynia, budynek II, sala Koralowa
Wstęp: wolny, obowiązkowa rejestracja na: www.bit.ly/D4E_Gdynia 

Zapraszamy przedsiębiorców sektora MŚP i startupy do udziału w międzynarodowym projekcie rozwoju kompetencji w zakresie design management. Program Design for Enterprises uczy projektowania w biznesie już w 29 krajach. Inauguracją polskiej edycji ogólnoeuropejskiego programu Design for Enterprises będzie jednodniowe seminarium wprowadzające.

Czym jest Design4Enterprises?

Design for Enterprises (Design4Enterprises, D4E) to uruchomiony przez Komisję Europejską unikatowy projekt, w ramach którego przedsiębiorcy mogą skorzystać z kompleksowego programu (seminaria, szkolenia i mentoring) podnoszenia kompetencji w zakresie service designu, projektowania w biznesie i zarzadzania tymi procesami. Podstawą kursu jest zrozumienie nowych technologii, organizacji i trendów kultury biznesowej. Program szkoleniowy skupia się na projektowaniu, jako kluczowym elemencie w strategii rozwoju MŚP na współczesnym rynku globalnym. „Design motorem innowacji” nie jest formalnym sloganem określającym produkt czy usługę. Tworzenie innowacji opartych na designie to projektowanie dopasowane do potrzeb klienta poprzez połączenie nowych i tradycyjnych środków, nowoczesnych rozwiązań i procesów oraz innowacyjnego podejścia.

Program D4E jest oparty na autorskich opracowaniach ekspertów reprezentujących wiodące włoskie instytucje zajmujące się tematyką projektowania: Politechniki Mediolańskiej, firmy D’Appolonia specjalizującej się w m.in. inżynierii i projektowaniu oraz ADI (Associazione per il Disegno Industriale – Stowarzyszenie Projektowania Przemysłowego).   

Projekt Design for Enterprises jest realizowanym w ramach programu ramowego Horyzont 2020, a udział w kursach D4E jest bezpłatny. Więcej informacji nt. programu i szczegółowy zakres oferty na stronie:  www.designforenterprises.eu

Dla kogo:

Program Komisji Europejskiej Design for Enterprises skierowany jest do europejskich przedsiębiorców i startupów chcących podnieść umiejętności w zakresie design management oraz do przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu wspierających sektor MŚP.

Jak wziąć udział w polskiej edycja Design4Enterprises?

Aby zostać zakwalifikowanym do programu, a przede wszystkim zapewnić sobie możliwość udziału w 3-miesięcznym certyfikowanym kursie projektowania w biznesie (inauguracja: 3-4 października), należy zgłosić się na jednodniowe seminarium wprowadzające, które odbędzie się w 6 września 2016 roku w Gdyni. Szczegółowy program, a także rejestracja na stronie: www.bit.ly/D4E_Gdynia

Szczegółowe informacje o programie Design4Enterprises znajdują się na stronie organizatorów: www.designforenterprises.eu.

Partnerem polskiej edycji programu są Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” i pomorski ośrodek sieci Enterprise Europe Network, a informacje o polskiej edycji znajdują się na stronie: www.swp.gda.pl

Informacji o polskiej edycji udziela: Rafał Kruczkowski, pomorski ośrodek Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość”, e-mail: een@swp.gda.pl, tel. + 48 58 751 40 02