PPNT | 20.7.2018

Ponad pół miliona na pomysł dobry dla świata

Aż 250 pomysłów na sprawienie, że świat stanie się choć trochę lepszy. Z takim wynikiem zamyka się pierwszy etap konkursu „Zmieniaj świat. Budimex 50 lat”. Jesienią dowiemy się, który projekt otrzyma 500 000 złotych na realizację.

Do udziału w konkursie zaproszone zostały instytucje działające na rzecz społecznego dobra z całej Polski. W tym NGO’sy, uczelnie, fundacje i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, biblioteki, kluby sportowe, gminy, przedszkola, osoby prawne oraz spółki, które nie działają w celu osiągnięcia zysku. Liczba zgłoszonych projektów przekroczyła nawet oczekiwania organizatorów. Do 10 lipca złożonych zostało bowiem, aż 250 pomysłów skierowanych do różnych odbiorców – dzieci, seniorów, dorosłych, rodziców, uczniów oraz zwierząt.

- Zastanawialiśmy się, jak najlepiej uczcić 50 lat istnienia Budimeksu i stworzyliśmy program społeczny, oparty na tych samych zasadach, którymi kierujemy się̨ prowadząc biznes: czy budujesz autostrady, mosty, czy projektujesz małą architekturę̨, ważne jest, że zmieniasz świat. Wpływasz na jakość przestrzeni publicznej. Budimex chce promować tych, którzy myślą podobnie o świecie i chcą go zmieniać na lepsze - mówi Katarzyna Wójcik, koordynująca program z ramienia Budimeksu.

Obecnie trwa weryfikacja zgłoszonych inicjatyw pod kątem formalnym. Oddane pod głosowanie będą mogły zostać bowiem tylko te pomysły, które dotyczyć będą stworzenia, budowy lub aranżacji w celu poprawy życia lokalnej społeczności, bądź będą integrować mieszkańców i odpowiadać na ich rzeczywiste problemy. Projekty mogą dotyczyć jednego lub kilku obszarów z puli: kultura i sztuka, edukacja i wychowanie, zdrowie, pomoc społeczna, rozwój lokalny, ekologia, nauka i technika oraz sport.

- To bardzo cieszy, że konkurs porwał do działania tak wiele osób i organizacji. To szansa na wprowadzanie pozytywnych zmian i realizację inicjatyw, które sprawiają, że dla kogoś rzeczywistość stanie się łagodniejsza, przystępniejsza, a on sam otworzy się na zupełnie nowe możliwości czy perspektywy. Innowacyjne miasta potrzebują takich rozwiązań tak samo, jak nowoczesnej gospodarki czy technologii - mówi Katarzyna Ziemann z Laboratorium Innowacji Społecznych, partnera merytorycznego konkursu „Zmieniaj świat. Budimex 50 lat”.

Spośród projektów, które przejdą weryfikację, kapituła konkursowa wybierze trzy. O tym, która inicjatywa zdobędzie główną nagrodę, dowiemy się jesienią, podczas uroczystego finału. Jest o co walczyć, bowiem zwycięski projekt otrzyma 500 tysięcy złotych na realizację, a laureaci drugiego i trzeciego miejsca – kolejno 45 000 zł i 35 000 zł na własne cele statutowe. Co więcej, przewidziane jest także przyznanie specjalnej Nagrody Internautów w wysokości 20 000 złotych. Głosowanie online odbędzie się w dniach 15 sierpnia – 5 września za pośrednictwem strony internetowej https://zmieniajswiatbx50.pl/.

Organizatorem konkursu z ramienia firmy Budimex jest Task Force Consulting, a partnerami są Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia oraz Laboratorium Innowacji Społecznych.