PPNT | 4.1.2018

60 mln zł z Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+ na działalność badawczo-rozwojową pomorskich firm

Towarzystwo Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A. otrzymało kolejne środki z ogólnej puli 600 mln zł, które województwo pomorskie przeznaczyło na instrumenty zwrotne dla firm. Tym samym na wsparcie innowacyjności firm na Pomorzu trafi 60 mln.

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał z Towarzystwem Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A. (TISE S.A.) kolejną umowę na pełnienie roli instytucji finansującej (pośrednika finansowego). Oprócz Pożyczki Rozwojowej i Mikropożyczki, TISE S.A. oferować będzie pomorskim przedsiębiorcom także nowy produkt – Pożyczkę na innowację.

Pożyczki na innowacje będą udzielane na inwestycje wpisujące się w jeden z obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. Uzyskane środki można przeznaczyć w szczególności na finansowanie badań przemysłowych, prac rozwojowych, ochrony własności intelektualnej firmy dla własnych rozwiązań technicznych, zakup wyników prac B+R i praw do własności intelektualnej oraz dostosowanie przedsiębiorstwa do ich wdrożenia. Pomoc finansową otrzymać można także na projekty dotyczące infrastruktury B+R przedsiębiorstwa (np. budowę, rozbudowę oraz przebudowę budynku) oraz na zakup wyposażenia laboratoriów lub działów B+R, pod warunkiem przedstawienia programu prac badawczo-rozwojowych.

Pomorskie firmy mogą liczyć na wsparcie w wysokości od 200 tys. zł do 5 mln zł. Pożyczkę udzielaną na warunkach korzystniejszych niż rynkowe należy spłacić w ciągu 10 lat, przy czym okres karencji wynosi 2 lata. Otrzymanie pożyczki nie wiążą się z żadnymi dodatkowymi opłatami czy prowizjami.

Więcej informacji o projekcie „Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+” znajduje się na stronie: www.rpo.bgk.pl
Bieżące informacje na temat wszystkich dostępnych instrumentów finansowych na Pomorzu: http://www.rpo.pomorskie.eu/instrumenty-finansowe-alternatywa-dla-dotacji