Laboratorium | 25.7.2014

Uczniowie-Naukowcy w akcji!

Kolejna grupa uczestników projektu Uczeń – Naukowiec rozpoczęła zajęcia w Laboratorium PPNT.

Od 28 lipca do 8 sierpnia młodzież pod kierunkiem mgr inż. Katarzyny Wierejko zapozna się z nowoczesnymi technikami analiz chemicznych służących do oznaczania związków aktywnych w materiale biologicznym.

Młodzież będzie mogła samodzielnie wykonać badania polegające min. na izolacji i oznaczaniu likopenu i chlorofilu za pomocą chromatografii cienkowarstwowej, zapoznać się z techniką ekstrakcji metanolem czy sprawdzić swoje zdolności wykonując krzywą kalibracji.

Więcej informacji o projekcie:

Projekt został przygotowany przez konsorcjum InnovaBio Pomorze, które tworzą: Laboratorium Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. jego celem jest wzbudzenie w młodych ludziach zainteresowania naukami przyrodniczym poprzez czynne uczestnictwo w przebiegu prac naukowo-doświadczalnych prowadzonych jako niekonwencjonalny moduł zajęć laboratoryjnych. Działania prowadzone podczas realizacji projektu pozwalają uczestnikom zdobyć doświadczenie w pracy laboratoryjnej, rozwinąć ich praktyczne umiejętności oraz wykształcić zdolność pracy zespołowej i dyscyplinę pracy samodzielnej. Projekt zakończy wspólna konferencja młodych naukowców zaplanowana na początek października 2014 r. Przeczytaj więcej.