Laboratorium | 5.10.2017

Trzecie spotkanie z naukowcami

Laboratorium PPNT Gdynia zaprasza na kolejne spotkanie w ramach projektu InnovaBio Pomorze.
Kiedy:

 06.10.2017 (piątek), godz. 11:00-13:00
Gdzie: PPNT Gdynia, budynek II, sala Morska 
Wstęp: bezpłatny
W celu zapewnienia miejsc grupy powyżej 10 osób prosimy zgłaszać na: j.glowacka@ppnt.gdynia.pl

W piątek będziemy gościć dr Joannę Nakonieczną, z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUM. W pracy badawczej zajmuje się opracowywaniem nowych metod zwalczania wielolekoopornych drobnoustrojów chorobotwórczych człowieka, tj. gronkowiec złocisty czy pałeczka ropy błękitnej. Głównym obiektem jej zainteresowań są związki przeciwbakteryjne aktywowane światłem, p. Joanna zaprezentuje wykład pt.: „Miecz świetlny jako oręż w walce z ciemną stroną mocy.”

Dr Anna Ihnatowicz pracuje w Zakładzie Ochrony i Biotechnologii Roślin, Katedry Biotechnologii Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, wygłosi wykład pt.: „Chwast w służbie biotechnologii roślin”. W trakcie studiów doktoranckich i stażu podoktorskiego wykonywanego w Instytucie Hodowli Roślin Maxa Plancka w Kolonii, zajmowała się genomiką funkcjonalną procesu fotosyntezy u organizmu modelowego Arabidopsis thaliana oraz badaniem naturalnej zmienności genetycznej pod kątem odpowiedzi roślin na stresy abiotyczne. Po powrocie do Polski skupiła się na analizach biosyntezy roślinnych metabolitów wtórnych, które mają szerokie zastosowanie w medycynie i farmakologii, zaś dla roślin pełnią ważne funkcje ochronne w warunkach stresu środowiskowego.