Laboratorium | 28.11.2016

Seminarium podsumowujące projekt ochrony gatunkowej rosiczek i torfowców.

W ostatni piątek (25 listopada) w PPNT Gdynia odbyło się seminarium podsumowujące projekt „Czynna ochrona gatunkowa roślin z rodzaju Drosera (rosiczki) oraz Sphagnum (torfowce) występujących na terenie województwa pomorskiego. Etap III".

Projekt był realizowany w okresie 1.03.2014 – 30.11.2016 przez Laboratorium Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia przy dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Celami Projektu było:
· odnowienie i utrzymanie istniejącego banku nasion i tkanek rosiczek z terenu Pomorza;
· opracowanie metody namnażania tkanek torfowca;
· monitoring zmienności genetycznej namnożonych w warunkach in vitro rosiczek i torfowców;
· restytucja torfowisk Czarne Bagno gatunkami wyhodowanymi przez Laboratorium PPNT Gdynia.

Ostatecznym efektem prac prowadzonych w ramach projektu było opracowanie skutecznej metody namnażania torfowców i rosiczek z niewielkiej ilości materiału oraz wzbogacenie populacji gatunków występujących na zdegradowanych terenach torfowiskowych na Pomorzu.

Piątkowe spotkanie zainaugurował gość specjalny – dr hab. Piotr Rutkowski, który wprowadził uczestników seminarium w świat torfowisk. Opowiedział o postrzeganiu tych szczególnych ekosystemów w aspekcie społecznym, środowiskowym, czy ekonomicznym; zwrócił również uwagę na sens ochrony rosiczek i torfowców. W trakcie seminarium reprezentanci Laboratorium przedstawili najważniejsze aspekty projektu. Pracownicy opowiedzieli o problemach związanych z wprowadzeniem roślin do warunków in vitro oraz o metodzie ich namnażania na dużą skalę.

Spotkanie wywołało żywą dyskusję wśród uczestników odnośnie aspektów prawnych ochrony terenów torfowiskowych w Polsce. Ciągła eksploatacja torfowisk wymaga dużego nakładu prac w celu regeneracji zdegradowanych terenów. Obecnie brakuje przepisów, które nakładałyby obowiązek kontroli i restytucji torfowisk na osoby eksploatujące te tereny. Popularyzacja metody namnażania rosiczek i torfowców, opracowanej przez Laboratorium PPNT Gdynia, na większą skalę może przyczynić się do ograniczenia pozyskiwania roślin z ich naturalnych stanowisk.