Laboratorium | 29.3.2018

V Młodzieżowy Sejmik Ekologiczny

23 marca w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie odbyła się piąta edycja Młodzieżowego Sejmiku Ekologicznego. W kształtowaniu postaw ekologicznych pomagał zespół z Bio Laboratorium PPNT Gdynia.

Organizowanie Sejmiku pomaga w kształtowaniu wśród młodzieży postawy szacunku wobec zasobów przyrody ożywionej i nieożywionej. Rozbudzanie świadomości ekologicznej i promowanie właściwych zachowań w stosunku do przyrody i środowiska.

W trakcie V Młodzieżowego Sejmiku Ekologicznego w Bolszewie młodzież zaznajomiła się z nowymi warsztatami Bio Laboratorium PPNT Gdynia. Podczas interaktywnego wykładu zostały omówione zagadnienia izolacji DNA plazmidowego i jego znaczenia, metody badania antybiotykoodporności i sprawdzania wrażliwości mikroorganizmów na substancje czynne oraz techniki ochrony roślin in vitro.

Wykład prowadziły: Joanna Głowacka, Oliwia Urbanowicz i Klaudia Palenica. Poruszane tematy spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników, którzy chętnie uczestniczyli w części doświadczalnej.