Laboratorium | 1.7.2014

Projekt ochrony rosiczek i torfowców

W Labotarorium PPNT Gdynia rozpoczyna się kolejny etap projektu "Czynna ochrona gatunkowa roślin z rodzaju Drosera (rosiczki) oraz Sphagnum (torfowce) występujące na terenie województwa pomorskiego – etap III".

Dzięki dofinansowaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w Labotarorium PPNT Gdynia rozpoczyna się kolejny etap projektu "Czynna ochrona gatunkowa roślin z rodzaju Drosera (rosiczki) oraz Sphagnum (torfowce) występujące na terenie województwa pomorskiego – etap III". Prowadzone badania i prace terenowe pozwolą na zachowanie tych rzadkich roślin w ich środowisku naturalnym.

Laboratorium od lat bierze czynny udział w ochronie gatunkowej roślin z terenu województwa pomorskiego. Przeprowadzone badania pozwoliły na pozyskiwanie materiału w postaci nasion rosiczek oraz zarodni torfowca, które wprowadzane są do warunków in vitro, a następnie efektywnie namnażany. Od 2009 roku w Laboratorium PPNT udało się przeprowadzić skuteczną reintrodukcję kilkuset dorosłych osobników rosiczki okrągłolistnej i długolistnej w rejonie Nadleśnictwa Gdańsk, Lębork i Łupawa. We wrześniu zapraszamy na konferencję naukową która będzie poświęcona tematyce ochrony rzadkich gatunków roślin i realizacji kolejnego etapu projektu.