Laboratorium | 27.7.2017

Laboratorium PPNT Gdynia bada przeciwnowotworowe właściwości owoców

Ruszyły intensywne prace badawczo-rozwojowe w ramach projektu InnovaBio Pomorze. Podczas spotkania przedsiębiorców ze studentami, zespołom badawczym przekazane zostały surowce do analiz.
Laboratorium Spark-Lab 

dostarczyło pierwszą partię owoców bogatą w związki polifenolowe. Wykazują one istotne dla nauki – głównie medycyny, dietetyki oraz suplementacji – właściwości przeciwnowotworowe. Zadaniem zespołu badawczego IBP jest opracowanie najlepszej metody ekstrakcji i pozyskiwania antyoksydantów z owoców jagodowych.   

Celem projektu jest otrzymanie z trzech roślin ekstraktu nasyconego związkami polifenolowymi – za takie uznaje się materiał zawierający nie mniej niż 20% m/m wspominanych związków. Studenci będą dokonywać ekstrakcji przy użyciu klasycznej metody: rozpuszczalnikami takimi jak woda, etanol, octan etylu oraz ich mieszaninami, a także wspomagając się ultradźwiękami.

Efekty badań zostaną przedstawione zaangażowanym przedsiębiorcom podczas spotkania podsumowującego projekt, jednak zainteresowane firmy mogą na bieżąco śledzić postępy prac. Przypomnijmy, że InnovaBio Pomorze to flagowy projekt prowadzony przez Laboratorium PPNT Gdynia, podczas którego studenci nauk przyrodniczych biorą udział w badaniach zleconych przez przedsiębiorców sektora Life Science. Jedną z firm aktualnie trwającej edycji IBP jest wspomniany wcześniej Spark-Lab – wiodące na polskim rynku laboratorium analiz chemicznych i farmaceutycznych, działające w ramach PPNT Gdynia.